Polacy, rodziny zesłańców do Kazachstanu serdeczne dziękują …


Kościół Św. Rodziny w Tajynszy, Kazachstan. Fot. tajynsza.mariane.com

Tajynsza, 13 maja 2019 r.

Drodzy Przyjaciele naszej Misji, 
Drodzy nasi Dobrodzieje,

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą obecność przy nas, wierność, modlitwę, ofiarowane Bogu cierpienie i wszelką pomoc w budowie domu parafialnego w Tajynszy, na tej ziemi męczenników i świadków wiary.

Tym razem piszę bardzo krótko, w zasadzie by tylko podziękować Wam – Kochani – za zaufanie i za wsparcie nam udzielane. 

Minęła zima … i by nie tracić czasu (który i tak jest bardzo krótki, bo lato trwa tylko kilka miesięcy) już w styczniu rozpoczęliśmy poszukiwanie firmy budowlanej. Po wielu próbach i trudnych rozmowach została podpisana umowa z firmą, która na początku maja już przystąpiła do roboty. Pierwszą rzeczą, która była zrobiona to było ogrodzenie terenu budowy oraz wylanie wieńca zbrojonego. Częściowo został zakupiony materiał budowlany i rozpoczęcie murowania ścian. 

Trudności jest bardzo dużo – pojawiają się na każdym kroku i na każdym etapie budowy i to wcale już mnie nie dziwi. Bo ten powstający dom ma służyć dla dobra innych, dla wzrostu w świętości i rozwoju, ma być miejscem dla dzieci, młodzieży i dorosłych – dla każdego, kto szuka Boga, piękna, dobra i pomocy. W tych przeciwnościach zaufanie i wiara każą patrzeć dalej i nie zwracać uwagi na chwilowe niepowodzenia. Bóg jest z nami i On jest ponad to, co trudne i przykre. Z Nim – Chrystusem Zmartwychwstałym – możemy też i my być ponad tym wszystkim, co przebija do ziemi, co próbuje zabrać nadzieję na lepsze jutro…

Na potwierdzenie wypowiadanych słów przesyłam zdjęcia z tego co zostało zrobione. Bez Was to nie było by możliwe i nadal nie jest możliwe bez Waszego udziału w tym Wielkim dziele Bożym. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy byli i nadal pozostają z nami poprzez swoją modlitwę, ofiarowane Bogu cierpienie oraz wsparcie finansowe.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi i błogosławi, a zmarłych Przyjaciół naszej misji i posługiwania misyjnego wprowadzi do Wiecznej Szczęśliwości razem ze świętymi w Swoim Królestwie.

Nasza strona: www.tajynsza.marianie.com

Strona budowy i przekazania wsparcia: http://www.tajynsza.marianie.com/bdp.html

Informacja o dziełach dokonanych w roku 2018: http://www.tajynsza.marianie.com/rok-2018.html 

Z modlitwą, wdzięcznością i kapłańskim błogosławieństwem + na wszelkie dobro

o. Alexey Mitsinskiy MIC

ekonom rezydencji Tajynsza, Kazachstan

  • Ilustracja tytułowa: Rozpoczęte prace przy budowie domu duszpastersko–parafialnego w Tajynszy, Kazachstan.

List do ściągnięcia i rozpowszechnienia – w formie PDF

, 2019.05.13.

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane