Dość szydzenia z wiary!


Szanowni Państwo,

w ostatnich tygodniach doszło do niespotykanej dotąd fali ataków na ludzi wierzących. Chrześcijanie zostali nazwani „świniami w błocie”, a jasnogórska ikona została wykorzystana jako instrument propagandy LGBT. 

Po pierwszych zniewagach agresja przerodziła się w fizyczne ataki na kościoły. Na zabytkowych murach wielu świątyń rozklejono obraźliwe plakaty, w katedrze w Kwidzynie połamano i podeptano krzyż, a do kropielnicy wlano alkohol, zaś przy grobie Chrystusa i monstrancji z Najświętszym Sakramentem w kościele p.w. św. Dominika w Płocku umieszczono sześciobarwne flagi ruchu LGBT. Coraz częściej można usłyszeć porównanie tej fali nienawiści i agresji z najczarniejszym rozdziałem komunistycznych prześladowań Kościoła i wiary.

Zapewne również dla Państwa bardzo bolesny był widok sprofanowanego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą zawierającą logotyp lobby LGBT, który lewicowi aktywiści rozwiesili na toaletach i śmietnikach wokół podominikańskiego kościoła w Płocku.

Tę samą obrazoburczą przeróbkę zobaczyłem kilka dni temu na murach klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej w Warszawie – tego samego, do którego w 1925 r. wstąpiła św. siostra Faustyna. Ten, kto to zrobił, celowo wybrał właśnie to miejsce, by spotęgować zniewagę dla tego, co święte.

Natychmiast zatrzymałem samochód i poszedłem do klasztoru, by zaoferować siostrze przełożonej wsparcie naszych prawników. Kilka dni później złożyłem w tej sprawie zawiadomienie i nie spocznę dopóki sprawcy tego wandalizmu nie odpowiedzą za swój czyn.

Drwina z ludzi wierzących

To jednak tylko jeden z przykładów interwencji, które podjęliśmy w ostatnich dniach. Od skandalicznego wystąpienia redaktora naczelnego „Liberté!” przed przemówieniem Donalda Tuska i od rozpowszechnienia obraźliwej przeróbki ikony jasnogórskiej, niemal każdego dnia odbieramy wiele wiadomości w tych sprawach. Nasi prawnicy pomagają w składaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z atakiem na wizerunek Jasnogórskiej Pani.

Zastąpienie aureoli znakiem aktywistów LGBT, którzy budują swoją tożsamość w oparciu o zachowania seksualne uznane w nauczaniu Kościoła za „czyny wołające o pomstę do nieba”, oburzyło nie tylko katolików, ale i wszystkie osoby świadome znaczenia wizerunku Czarnej Madonny w wielowiekowej historii Polski.

Choć polskie prawo chroni uczucia religijne, przez lata pseudotwórcy i prowokatorzy nie ponosili odpowiedzialności karnej za swoje przestępstwa. Społeczeństwu wpajano, że z katolików i najświętszych dla nich symboli można drwić i szydzić w imię wolności artystycznej, podczas gdy uzasadniona krytyka kierowana wobec na przykład mniejszości narodowych czy ideologów LGBT miała być surowo karana.

Nienawiść narasta

W książce „Wolność religijna. Wybrane zagadnienia” wydanej przez Instytut Ordo Iuris we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego pokazaliśmy narastające zjawisko nienawiści wobec ludzi wiary, w tym ataki na mienie kościelne, nierówne traktowanie duchownych i świeckich, coraz częstsze fizyczne akty agresji wobec księży, a przede wszystkim profanacje i bluźnierstwa.

Dlatego nasze zespoły analityczne i procesowe podjęły zdecydowane działania zmierzające do egzekwowania prawnej ochrony wolności religii i sumienia. Dokładnie badamy każde doniesienie o aktach nienawiści i atakach na chrześcijan, przygotowywane są analizy prawne, a na ich podstawie nasi prawnicy podejmują działania procesowe.

Tylko w ostatnich miesiącach otrzymaliśmy 35 próśb o interwencję w związku ze sprawami ataku na wiarę i ludzi wierzących. W każdej sprawie podejmujemy interwencję, przygotowujemy stosowne dokumenty. Po ostatnich wydarzeniach natychmiast przygotowaliśmy i przekazaliśmy prokuraturze analizę dotyczącą prawnej oceny znieważenia wizerunku Czarnej Madonny.

Wspieram działania Ordo Iuris

Stop bezkarności!

Działamy także na poziomie międzynarodowym. Decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zostaliśmy dopuszczeni do postępowania w sprawie znanej polskiej piosenkarki Doroty R. „Dody”, która wniosła skargę do ETPC na Polskę za wyrok karny skazujący ją za obrazę uczuć religijnych w związku z haniebnymi słowami na temat Biblii. Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris już po raz piąty z rzędu przekazało Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) raport na temat przestępstw motywowanych nienawiścią do religii.

Musimy zobligować państwo i jego służby — prokuraturę, policję i sądy — do realizacji ich zadań i ścigania tych aktów agresji. Jeżeli tego nie zrobimy, nikt nie powstrzyma fali nienawiści, a jej kolejnym etapem będzie bezpośrednia agresja wymierzona wprost w ludzi wierzących.

600 interwencji rocznie

Jednak w związku z zalewającą nas falą nienawiści wobec religii i związaną z tym rosnącą liczbą interwencji, stoimy przed poważnym problemem braku możliwości pełnej pomocy prawnej w tym zakresie. Obecnie prowadzimy 20 spraw dotyczących kwestii wiary i sumienia, a cały czas docierają do nas sygnały o kolejnych gorszących zdarzeniach.

Jednak Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris to zaledwie trzech adwokatów i dwoje aplikantów. W 2018 roku ten niewielki zespół wsparty jedynie pomocą zaprzyjaźnionych prawników podjął około 600 interwencji i prowadził aż 340 spraw sądowych. Z każdym kolejnym miesiącem dochodzi nam ich coraz więcej.

Naszym adwokatom, w pełni zaangażowanym w pomoc rodzinom, którym bezpodstawnie odbierane są dzieci, nie starcza już czasu, by bronić pokrzywdzonych w sprawach szargania symboli religijnych. Jednak dobrze zdajemy sobie sprawę, że obrona tych wartości to sprawa niezmiernie ważna, bo stanowią one fundament naszej tożsamości chrześcijańskiej i narodowej.

Dlatego palącą potrzebą stało się zaangażowanie przynamniej jednego nowego prawnika, który wzmocniłby nasze Centrum Interwencji Procesowej. Na ten cel będziemy musieli przeznaczyć w tym roku nie mniej niż 50 000 zł, bo każda sprawa to nie tylko koszty pracy adwokata, ale również opłaty sądowe, honoraria za ekspertyzy specjalistów czy konieczność podróży po całej Polsce.

Jestem przekonany, że zdecydowane działania prawne na rzecz ochrony ludzi wierzących mogą powstrzymać przestępców, pewnych dzisiaj swojej bezkarności, i ufam, że uda nam się sprostać pokładanym w nas oczekiwaniom.

Ludzi dobrej woli jest naprawdę wielu, o czym przekonuje mnie hojność i ogromne zaangażowanie naszych Darczyńców. Za każdą pomoc uprzejmie dziękuję!

Łączę wyrazy szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Na naszej stronie można zapoznać się z wyczerpującąanalizą dowodzącą, że rozpowszechnianie obraźliwych przeróbek jasnogórskiej ikony to przestępstwo.

Opublikowaliśmy też wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca kultu. W przypadku posiadania przez Państwa wiedzy na temat tego typu gorszących zdarzeń, zachęcam do skorzystania z załączonego materiału, a w razie wątpliwości proszę o kontakt z Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris: [email protected]

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców

Wspieram działania Ordo Iuris

Instytu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50

www.ordoiuris.pl

Facebook

Materiały nadesłane: Jerzy Kwaśniewski Ordo Iuris, 16 maja 2019

Ilustracja tytułowa za maszwplyw.pl / wybór wg.pco

*

Polish-Club-Online-PCO-logo-2
, 2019.05.17.
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane