DALEJ JEST NOC: Bogus Accusations of Poles Killing Jews: On the Misuse of Archival Data by Barbara Engelking

Review of Czy Bracia Hryc byli Polskimi Mordercy Zydow? By Piotr Gontarczyk. 2018. Dzieje Najnowsze Rocznik L—2018, 4 DALEJ JEST NOC: Bogus Accusations of Poles Killing … Continue reading DALEJ JEST NOC: Bogus Accusations of Poles Killing Jews: On the Misuse of Archival Data by Barbara Engelking