14.06.1947 – otwarcie Muzeum KL Auschwitz. Autentyzm miejsca pamięci …


Otrzymawszy dnia 3.07.br. na adres e-mailowy link filmu o otwarciu 14.06.1947 r. Muzeum KL Auschwitz, odżyły wspomnienia o okresie, gdy w Muzeum KL Auschwitz wszystko było podporządkowane jednemu – by nie niszczyć autentyczności tego miejsca pamięci i dawać świadectwo dla przyszłych pokoleń. Stąd i opinie zwiedzających wówczas nowo otwarte Muzeum, dawało możliwość obiektywnej oceny tego, co pozostawiły dla zwiedzających ofiary tej fabryki śmierci. Opinie były jednoznaczne – szokujące, co potrafili wymyślić dla swoich ofiar, zwyrodnialcy z nazistowskim rodowodem.

Program uroczystości otwarcia Państwowego Muzeum KL Auschwitz, 14 czerwca 1947 roku.

Zwiedzający wówczas Muzeum wielokroć powtarzali, że pobyt dla nich w Muzeum był wstrząsem, że mimo wcześniejszego psychicznego przygotowania się do zwiedzania KL Auschwitz, w zderzeniu z autentyzmem tego miejsca doznali wstrząsu psychicznego i długo po powrocie do domów nie mogli otrząsnąć się z tego co zobaczyli, jak człowiek człowiekowi mógł stworzyć taki los!

KL Auschwitz, 14 czerwca 1947 roku – byli więźniowie i liczni uczestnicy udają się na uroczystość otwarcia Państwowego Muzeum KL Auschwitz.

Cóż, sposób eksponowania dowodów, eksponatów bez wątpienia ma znaczenie, wpływa na odbiór zwiedzającego pozytywnie lub negatywnie, pozwala się zbliżyć do prawdy lub co gorsza – ją zafałszowuje.

Przykre więc mam skojarzenia związane z oglądanym filmem, a przede wszystkim żenujący jest fakt– gdy już na początku obecny – „jaśnie panujący” dyrektor tegoż Muzeum, bełkoczący jakiejś frazesy pod nosem, nie wspomina ani słowem, że Muzeum KL Auschwitz zostało otwarte w 7 rocznicę (14.06.1947 r.) pierwszego transportu więźniów Polaków z Tarnowa do KL Auschwitz.

KL Auschwitz, 14 czerwca 1947 roku – uroczystość otwarcia Państwowego Muzeum KL Auschwitz.

Przy obecnie represyjnym zakazie wnoszenia w uroczystości flag polskich na drzewcach, wówczas takie flagi z literą P w czerwonym trójkącie były wnoszone do Muzeum! Są ujęcia pokazujące odbywającą się Mszę św. – na terenie gdzie dziesiątki tysięcy więźniów były mordowane, zezwolono śpiewanie Polskiego hymnu – gdzie więźniowie ze zwrotkami tegoż hymnu byli prowadzeni na śmierć!

KL Auschwitz, 14 czerwca 1947 roku – byli więźniowie i liczni uczestnicy w czasie uroczystość otwarcia Państwowego Muzeum KL Auschwitz.

I … – tenże dyrektor w komentarzu do filmu mówi o godnym zmierzeniu się z historią KL Auschwitz? Widać przecież „gołym okiem” – jak daleko przez jego idiotyczne zarządzenia muzeum odeszło od swoich korzeni – od tej faktycznej historii – nie zakłamanej!

Niezrozumiałym jest stwierdzenie o konieczności wprowadzenia godzin limitowych dla zwiedzających? A może wprowadzić należy zmianowość dla zwiedzających – z trzecią zmiana (nocną) włącznie?

KL Auschwitz, 14 czerwca 1947 roku – byli więźniowie i liczni uczestnicy w czasie nabożeństwa w intencji zamordowanych w pobliży Ściany Śmierci, Blok 11. Otwarcia Państwowego Muzeum KL Auschwitz.

Szczyt – szczytów powoływanie się na wykonane Księgi Pamiątkowe i uzasadnianie ich przydatności. Konieczność ich wykonania uznawali poprzedni dyrektorzy – Kazimierz Smoleń, Jerzy Wróblewski. Dyrektor Cywiński od 2006 roku nie uznał za konieczne, by stworzyć Księgę Pamięci dla chociażby jednego regionu – „rejencji katowickiej” – konkretnie Śląska, mimo że zwracałem uwagę na taką konieczność i zapewniano mnie, że prace nad taką księgą zostaną podjęte kilka lat temu.

Wicedyrektor Kacprzyk ma czelność wypowiadać się i rozczłonkowywać pojęcia: „Pamięć, Świadomość, Odpowiedzialność”.

Jaką pamięć zostawia się u zwiedzających? Banery w salach parteru bloku 11 gdzie wyniesiono prycze na których spędzali ostatnią noc przed rozstrzelaniem więźniowie policyjni – Polacy? Czy pouczające są zakłamania faktów historycznych na owych banerach?

Jaka świadomość – u ludzi którzy tej świadomości nie posiadają – że obecna dyrekcja i MKiDN nie liczy się z testamentem byłych więźniów którzy to Muzeum utworzyli i pozostawili pamiątki po sobie i po współwięźniach dla przyszłych pokoleń – a obecnie zamiast autentycznych eksponatów wstawia się banery? Odpowiedzialność – jaka, przed kim, skoro nie docierają do niczyjej świadomości interwencje byłych więźniów i rodzin po byłych więźniach? Ile napisano skarg, petycji i pism o nie dewastowanie tego tak wielkiego miejsca pamięci – i jaka jest reakcja MKiDN, Rządu, Prezydenta?

Jerzy Klistała

Artykuł opublikowany za zgodą autora.

*

Remembrance Awareness Responsibility | 70 years of the Auschwitz-Birkenau State Museum

*

Wszystkie zdjęcia: Uroczystości w KL Auschwitz, 14 czerwca 1947 roku. Program, Marsz byłych więźniów obozu koncentracyjnego uczestniczących w otwarciu Muzeum w siódmą rocznicę przywiezienia z więzienia w Tarnowie pierwszej grupy Polaków do KL Auschwitz 14.06.1940 roku. Zdjęcia pochodzą z filmu „Remembrance – Awareness – Responsibility”, dokumentu przygotowanego przez Telewizję Polską S.A i Muzeum KL Auschwitz-Birkenau dal uczczenia 70. rocznicy powstania obozu. / wybór zdjęć i zrzut ekranu z YouTube wg.pco

*

Przeczytaj więcej artykułów Jerzego Klistały na naszym portalu > > > TUTAJ.

*

Przeczytaj również inne artykuły związane tematycznie z KL Auschwitz na naszym portalu > > > TUTAJ.

*

*

2019.07.04.
Avatar

Autor: Jerzy Klistała