14.06.1947 – otwarcie Muzeum KL Auschwitz. Autentyzm miejsca pamięci …

Otrzymawszy dnia 3.07.br. na adres e-mailowy link filmu o otwarciu 14.06.1947 r. Muzeum KL Auschwitz, odżyły wspomnienia o okresie, gdy w Muzeum KL Auschwitz wszystko było … Continue reading 14.06.1947 – otwarcie Muzeum KL Auschwitz. Autentyzm miejsca pamięci …