Bank światowy bez immunitetu. Droga do procesów sądowych otwarta.


Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił wnioski Banku Światowego o przyznanie mu całkowitego immunitetu prawnego, orzekając, że jedna z jego odnóg może zostać pozwana w związku z działalnością pożyczkową.

Orzeczenie 7-1 może zagrozić także innym amerykańskim organizacjom międzynarodowym pozwami sądowymi w sprawie finansowania rozwoju za granicą.

Dla Banku Światowego oznacza to, że musi teraz stawić czoło oskarżeniu ze strony członków społeczności rybackiej w Mundrze w Indiach, którzy twierdzą, że ich domy i źródła utrzymania zostały uszkodzone przez zanieczyszczenia pochodzące z elektrowni węglowej finansowanej przez prywatny sektor pożyczkowy banku International Finance Corporation z siedzibą w Waszyngtonie.

Jeden z powodów, Bharat Patel, sekretarz generalny Association for the Struggle of Fisherworkers’ Rights (Stowarzyszenie na rzecz Walki o Prawa Rybaków), z zadowoleniem przyjął to historyczne orzeczenie, mówiąc: „To ogromne zwycięstwo ludu Mundry [i] duży krok w kierunku pociągnięcia Banku Światowego do odpowiedzialności za negatywne skutki, jakie powodują jego inwestycje”.

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) stwierdziło, że w latach 2004-2013 około 3,4 miliona osób zostało fizycznie lub ekonomicznie przesiedlonych z powodu projektów rozwojowych finansowanych przez Bank Światowy i że ten bank często nie przestrzegał własnych zasad prawidłowego przesiedlania tych społeczności.

Wyrok z 27 lutego nie ma wpływu na Organizację Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ponieważ na mocy swoich statutów mają one pełne immunitety.

Reprezentujący powodów prawnicy EarthRights International twierdzą, że Bank Światowy musi ponosić odpowiedzialność, jeśli jego działania lub zaniedbania naruszają prawa lokalnych społeczności. Ten proces wytoczony przez społeczność rybacką przeciwko Bankowi Światowemu otworzył drzwi do rozpatrywania tego typu spraw przez sądy niższej instancji w USA.

Jak oświadczył Marco Simon, główny doradca EarthRights: „Immunitet zapewniający ochronę przed wszelką odpowiedzialnością prawną nie sprzyja celom rozwojowym organizacji międzynarodowych. To wręcz powoduje ich niefrasobliwość, czyli to, do czego tu właśnie doszło”.

Tłum. Nexus

Źródło: https://www.icij.org/investigations/world-bank/world-banks-legal-immunity-stripped-opening-door-for-lawsuits/
Ilustracja tytułowa: Centrala Banku Światowego w Washington, DC.

Za: Wolna-Polska.pl , 6 września 2019

*

2019.09.07.
Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci