Kim jesteśmy


1. Jadąc przez Grecję – do samego jej końca, wielokrotnie widziałem Ich flagę narodową zarówno na budynkach publicznych – jak też przy bramach prywatnych domów.
(Przy bramach pewnie dlatego, że ich domy często ukryte były w głębi pomiędzy drzewami.)
Za to bardzo rzadko spotykałem w Grecji flagę unijną. Z pewnością wiele rzadziej – niż w Polsce;. 

Tablice informujące o unijnych dotacjach również były rzadkie i najczęściej mocno zniszczone zrębem czasu. Podobnie – jak przedmiot tych dotacji.

Zastanowił mnie ten przypływ greckiego patriotyzmu i postarałem się znaleźć jego przyczyny. 
Tą drogą spojrzałem na polską historię z jeszcze jednej strony. 

Nie ulega wątpliwości, że starożytna Grecja była kolebką współczesnej kultury europejskiej, a tą drogą pośrednio współutworzyła współczesną Cywilizację. 
Historycy wiedzą dziś o trzynastu ludach zamieszkujących kiedyś Grecję. Nie byli jednorodni etnicznie, a mimo to stworzyli wspólną kulturę. 
Historia pozostawiła Nam przekaz dotyczący zjednoczenia Greków do walki przeciwko Persom, po chwalebnej walce i śmierci trzystu Spartan. 
Ale był to wyjątek, bo na ogół greckie Polis prowadziły z sobą wojny w ramach rywalizacji ekonomicznej. 
Miasta napadały na siebie wzajemnie z zawiści o zamorskie kolonie i wpływy gospodarcze. 
Zapewne świadomość tamtych błędów politycznych powoduje, że dzisiaj Grecy starają się manifestować jedność narodową. 

2. Od dawna intryguje mnie temat „Białych Chorwatów”, których dawni „historycy”, albo inaczej „dziejopisarze” identyfikowali z Lachami, podając teren dzisiejszej Małopolski – jako teren ich osiedlenia.
Otóż Biali Chorwaci mieli pierwotnie zamieszkiwać na południu Europy poza terenami Cesarstw, a więc mogła to być Karyntia, bądź okolice Serbii.

Wiele lat temu zauważyłem, że część ludności sądecczyzny ma południowe rysy twarzy. Tak było też z moją ciotką wywodzącą się z Muszyny. 
Kojarzyłem to z Lachami sądeckimi, a więc prawdopodobnymi potokami Białych Chorwatów. 
Czy Biali Chorwaci byli niesłowiańską grupą etniczną, czy też zmieszali się z ludnością południa – tego jeszcze nie wiem. 
W każdym razie kilka tygodni temu spotkałem w Czarnogórze kobietę podobną do mojej – przywołanej wcześniej Ciotki. A był to pierwszy wypadek w życiu. 
Również w Grecji spotkałem dziewczynę podobną do mojej Córki. 
Zresztą widziałem tam wiele osób przypominających Słowian. Chodzi oczywiście o rdzennych mieszkańców, a nie o turystów.

Mitologia Prasłowian jak żywo przypomina Mitologię grecką, ale przeniesioną w teren jezior i lasów. 
Niewykluczone jest również, że Słowianie byli jednym ze składników greckiego kolonializmu w starożytnym świecie.
Późniejsze podboje Rzymian zniszczyły wiele dokumentów historii i być może także informacje o Słowianach. 

3. Patrząc na całość ludności Polski zauważymy zarówno zachodniosłowiańskie korzenie, jak też Bałtów, Rusów, Germanów, Tatarów, Ormian, oraz wiele innych ludów które tu przybyły, by mieszkać wśród Nas.
Jednak współtworzymy wspólne Państwo bez waśni prowadzących do rozpadu – jak to miało miejsce w Jugosławii.
Ten stan rzeczy bardzo nie podobał się wrogom Cywilizacji i przez wiele lat wmawiano Polakom, że monolityczne społeczeństwo jest niezdrowe. 
Dlatego chcieli nam wcisnąć tych – którzy wprowadzą w Polsce chaos, by tą drogą doprowadzić do rozpadu Państwa. 

Jeszcze kilka lat temu lewacka agentura Sorosa agresywnie wmawiała Nam konieczność przyjęcia obcych. Oczywiście narzuconych przez wrogów Cywilizacji.
Na całe szczęście opór Polaków skutecznie zahamował te działania. 
Pamiętajmy jednak, że od samego początku państwowości jesteśmy zróżnicowani etnicznie i do tej pory nikomu w Polsce to nie przeszkadzało. 
Oby tak pozostało zawsze i by wartości etyki oraz kultury osobistej były wyznacznikiem podziału na Polaków i niepolaków zamieszkujących Naszą ziemię.

Artur Łoboda
Polskie Niezależne Media
Fundacja Promocji Kultury
www.fundacja.zaprasza.eu

Źródło: ZAPRASZA.net, 8 września 2019.

Ilustracja tytułowa za: Inter / wybór wg.pco

, 2019.09.14.
Artur Łoboda

Autor: Artur Łoboda