Szcześliwego Nowego 2020 Roku!–Happy New Year!-Do Siego Roku!


Szanowni Państwo,

Niech pukający do naszych drzwi Nowy 2020 Rok będzie dla Państwa szczęśliwy, radosny i zdrowy.

Życzymy spełnienia marzeń, wielu interesujących spotkań i wycieczek, poznania nowych życzliwych i przyjaznych osób.


Niech nadchodzący Nowy Rok będzie czasem jedności Polaków zarówno w kraju jak i za granicą wokół naszego ponad tysiącletniego dziedzictwa, w duchu wiary, miłości i wolności a Bóg, Honor i Ojczyzna niech służą nam jako nieodłączny kompas w naszych wszelkich poczynaniach.


Szczęść Boże na Nowy 2020 Rok ….


HAPPY NEW YEAR!!!

Redakcja
Polish Club Online
Nowy Rok 2020

CZAS TO MIŁOŚĆ! Oto prorockie błogosławieństwo Kardynała S. Wyszyńskiego

NOWY ROK

Idzie Nowy Rok
Święta przywaliły
Codzienność szarych dni
Zamknęły drzwi czasu
W blasku gwiazdy
Radość
Łzy
Szczęście
I my

W mrozie
Między ziemią a niebem
Gotują się suknie
Kroją garnitury
Będzie bal sylwestrowy
Szaleńcza noc błysków
Furtka o rok starsza

Wkroczy Pani Historia
Świeża dumna jak łania
Rozgości się na ziemi
Gestem pojednania
Zdusi wszelkie urazy młodością
Obwieści nowe czasy radością
Dzwonem serc naszych jasnych zagrzmi
Północ tajemnicza

A rano
Jak po śnie
Zegar dalej tyka
Odlicza
Przelicza
Dolicza
Czas mknie
Tobie i mnie

Krystyna Czajka
29 grudnia 2016

Serdecznie dziękujemy Państwu za przesłane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy 2020 Rok.

2019.12.31.
Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek