Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński – Komunikat 1/2020


Warszawa, 25 stycznia 2020 rok

KOMUNIKAT 1/20


Przyjacielu,

Wszystkim naszym Kolegom Motocyklistom, Przyjaciołom i Sympatykom jeszcze raz chcemy życzyć wszelkiej pomyślności w 2020 roku! Wspaniałych tras i bezpiecznego sezonu!
A poniżej pierwsze informacje o jednym z przedsięwzięć rozpoczynającego się sezonu.
Podajemy informacje o drugiej trasie XX Rajdu Katyńskiego – do USA.
Całe kalendarium z tegorocznymi planami podamy w komunikacie nr 2 na początku lutego.


XX MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI
TRASA IX MOTOCYKLOWY
RAJD „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”
15.08.2020 r. – 31.08.2020 r.

W dniach 15.08-31.08.2020 r. kolejny raz wyruszymy w ramach Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego ratować polskie miejsca pamięci, w tegorocznej akcji po raz pierwszy wyruszymy ocalić od zapomnienia groby Naszych Rodaków znajdujące się na terenie Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady. Trasa Rajdu prowadzić będzie po najważniejszych miejscach dla Polaków i Polonii, żyjących w USA i Kandzie, w trakcie której nie zabraknie pokonywania wymagających szlaków komunikacyjnych oraz zwiedzania i upamiętniania miejsc pamięci o Zbrodni Katyńskiej oraz dedykowanych postaci Wielkich Polaków. Uczestnicy Rajdu dotrą również do miejsc związanych z Komandorem Wiktorem Węgrzynem, twórcą Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu
Katyńskiego. Rajd uczestniczy w akcji dolnośląskiej młodzieży „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która to już od wielu lat skierowana jest na przywracanie dawnego blasku cmentarzom pozostawionym na Kresach Rzeczpospolitej oraz najdalszych miejscach Świata.

Trasa Rajdu:

Wpisowe

W związku z olbrzymim wyzywaniem organizacyjnym związanym z zaplanowaniem Rajdu i ustaleniem jego ostatecznych kosztów, które jest uzależnione od finalnej liczby uczestników, wpisowe na Rajd uiszczane będzie w dwóch transzach:

1) wpisowe wstępne – 1500 zł uiszczane w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji od organizatora o zakwalifikowaniu uczestnika na Rajd. Informacja przesyłana będzie po zakończeniu zapisów, tj. po 29 lutego 2020 r.

2) wpisowe końcowe – kwota zostanie podana po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników Rajdu, płatna w terminie do 30 maja 2020 r. (kwota nie powinna przekroczyć kwoty 2000 zł)

Wpisowe obejmuje: ubezpieczenie osobowe kosztów leczenia, noclegi, flagi, koszulka, blachę i naklejkę rajdową. Pozostała część wpisowego przeznaczona będzie na wieńce, znicze oraz koszty eksploatacyjne kosiarek, pił itp.

UWAGA!!! Wpisowe nie obejmuje kosztów przelotu samolotem oraz przewozu/wynajęcia motocykli wraz z jego ubezpieczeniem.

Bilety lotnicze:

Każdy uczestnik we własnym zakresie organizuje i pokrywa koszty przelotu samolotem. Istnieje wiele możliwości dotarcia do Chicago z Polski oraz następnie powrotu z Nowego Jorku do kraju. W zależności od preferencji uczestnika można lecieć bezpośrednio z Polski do USA lub z przesiadkami i podobnie w drodze powrotnej.

Ceny biletów uzależnione są od terminu wylotu, klasy którą podróżujemy,
jak i rodzaju przewoźnika. Informacji w powyższym zakresie można szukać na stronie internetowej linii lotniczych oraz w tzw. wyszukiwarkach lotów dostępnych w Internecie.

Organizator po zakończeniu zapisów na Rajd przedstawi uczestnikom informacje w zakresie planowanego miejsca noclegowego w Chicago oraz Nowym Jorku.

Motocykle:

Każdy uczestnik we własnym zakresie pokrywa wszelkie koszty wynajęcia motocykla lub przeprawy własnego motocykla z PL do USA oraz w drugą stronę.

Organizator po zadeklarowaniu przez uczestników Rajdu sposobu pozyskania motocykli (wynajem/fracht) zawrze stosowne umowy z podmiotami świadczącymi dane usługi, w celu skoordynowania dostępności motocykli na okres trwania Rajdu.

Wynajem

Na terenie USA znajduje się wiele firm specjalizujących się w wynajmie motocykli. Każda z firm oferuje różną gamę rodzajów motocykli zależności od preferencji klientów. W kontekście Rajdu kluczową kwestią jest pozyskanie motocykli w Chicago oraz ich zwrócenie w Nowy Jorku.

Organizator prowadził rozmowy z potencjalnymi oferentami i dokonał wstępnego rozeznania w zakresie kosztów najmu. Cena za wynajęcie motocykla waha się w granicach 80-140 $ za dzień najmu, w zależności od rodzaju motocykla oraz okresu najmu (zakładamy, że okres najmu
wyniesie 12 dni). Cena ostateczna zostanie podana po ustaleniu dokładnej ilości oraz rodzaju motocykli, które będą wynajmowane przez uczestników.

Fracht

Fracht motocykli obejmuje ich załadunek, transport morski oraz ich rozładunek na trasie PL – USA oraz USA – PL. Dodatkowym kosztem jest ubezpieczanie i opłaty związane z obowiązującymi procedurami administracyjno-prawnymi.

Organizator prowadził rozmowy z potencjalnymi oferentami i dokonał wstępnego rozeznania w zakresie kosztów najmu.

Motocykle, z uwagi na konieczność zapewnienia ich dostępności w wyznaczonym terminie startu Rajdu, zgodnie z obowiązującymi procedurami winny zostać dostarczone do punktu załadunku na terenie Polski na dziewięć tygodni przed rozpoczęciem Rajdu. Podobnie trwa ich
powrót do Polski z USA.
Cena usługi frachtu na jeden motocykl, przy założeniu zapełnienia jednego kontenera (ok. 10 sztuk motocykli) oscyluje pomiędzy 2500-3500 zł w jedną stronę.

Zgłoszenia uczestników

Zgłoszenia uczestników Rajdu przyjmowane są od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail, sposób pozyskania motocykla: wynajem lub fracht (do frachtu proszę podać markę i model motocykla), wskazanie ewentualnego uprzedniego uczestnictwa w Międzynarodowych Motocyklowym
Rajdzie Katyńskim lub Rajdzie Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia.
Zapisy proszę kierować w formie wiadomości e-mail na adres [email protected]


Najserdeczniej Was pozdrawiamy!
Katarzyna Wróblewska
W imieniu
Zarządu Fundacji „Rajd Katyński” oraz Zarządu SMMRK

*

*

http://rajdkatynski.com/

Nadesłane 25 stycznia 2020 r.

*
, 2020.01.26.
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane