Tatrzański Orzeł / The Tatra Eagle – Biuletyn prasowy


Biuletyn prasowy Redakcji „Tatrzańskiego Orła / The Tatra Eagle”

„Tatrzański Orzeł”: Digitalizacja i Indeks 1947-2019

Redaktorzy „Tatrzańskiego Orła/The Tatra Eagle” rodzeństwo Janina Gromada Kedroń i dr Tadeusz Gromada podjęli decyzję w grudniu 2019 aby zakończyć wydawanie regionalnego kwartalnika, który przez 72 lat kultywował cenne aspekty kultury góralskiej w Ameryce i w Polsce, i został częścią wielkiego podhalańskiego dziedzictwa. Pismo, wydawane nieprzerwanie od 1947 r. w stanie New Jersey (Passaic, Elmwood Park i Hasbrouck Heights) w czerwcu 2018 r. otrzymało prestiżową „Nagrodę im. Oskara Kolberga” od Ministerstwa Kultury w Polsce.

Według współredaktorów Wydawnictwo „Tatra Eagle Press” nie przerywa swoją działalność i zapewnia, że „Tatrzański Orzeł” będzie „żył”, tylko w innej formie. Dzięki staraniom prof. Anny Mlekodaj (PPSZ), „Tatrzański Orzeł” był przeniesiony do digitalizacji w całości, od pierwszego numeru do „Podhalańskiej Biblioteki Cyfrowej” w Nowym Targu, gdzie jest zakorzeniona w strukturach „Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej”. W przyszłości każdy będzie mógł korzystać, zaglądając na stronę internetową:

MBC.Malopolska.pl

W połączeniu z digitalizacją „Tatrzańskiego Orła/The Tatra Eagle”, Wydawnictwo „Tatra Eagle Press” wydało w grudniu 2019 r. nową publikację pod redakcją Janiny G. Kedroń i dr Tadeusza Gromady, pt. Indeks/Index to „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle” 1947-2018.

Ten 150-stronicowy Indeks/Index podzielony jest na dwanaście głównych działów, jak np. niezliczone
Artykuły popularnonaukowe dotyczące przede wszystkim odrębnej, oryginalnej kultury podhalańskiej,
Biogramy osób związanych z regionalnym ruchem podhalańskim,
Folklorystyka Góralska
– Wiersze, Opowieści, Gawędy, Opowiadania, Nekrologi, Podhale w literaturze i kulturze, Regionalizm na Podhalu, Orawie, itp.,
Góralska Diaspora w Chicago, Passaic, NJ, Utica, NY, Uniontown, PA. Felietony, itd. 

Indeks jest bezcennym narzędziem do uzyskania informacji z Internetu. Mając kopię Indeksu można będzie szybko dotrzeć do celu.

Indeks/Index  można zamówić w Stanach Zjednoczonych w cenie $14.95 plus $2.00 (shipping) pisząc na adres: Tatra Eagle Press, 31 Madison Ave., Hasbrouck Heights, NJ 07604 lub [email protected] com lub [email protected]

Janina Gromada Kedroń & dr Tadeusz Gromada, Współredaktorzy “Tatrzańskiego Orła”.

  • Zdjęcie tytułowe: Na rogu pasterskim grają Robert Kowalczyk i Krzysztof Pieronek. Fot. Łukasz Sowiński. Za: TATRZAŃSKI ORZEŁ, Vol. 69, No. 3 – 2016-3.

Źródło: Biuletyn Prasowy „Tatrzańskiego Orła”, e-mail – Thaddeus Gromada 4 lutego 2020 r. 

Zobacz również (In English):

Polish-Club-Online-PCO-logo-2

 , 2020.02.04.

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane