MIEDŹ – W poszukiwaniu złodziei polskich złóż…


Nie ma Suwerenności bez Własności! Brońmy własności polskich zasobów naturalnych

Drodzy Państwo,

postanowiłem zrobić małą kwerendę internetową, aby dowiedzieć się kim są gracze uczestniczący w walce o polską miedź. Załączona informacja dotyczy spraw związanych z koncesją na złoże Nowa Sól, o którą toczy się obecnie walka w Sejmie.

Wartość tej koncesji to +/- 100 miliardów dolarów, wartość zbliżona do rocznych wydatków naszego państwa!

Zapraszam wszystkich do pogłębienia stanu swojej wiedzy na ten temat, bo wszystko wskazuje na to, że jesteśmy wszyscy bardzo, ale to bardzo niedoinformowani!

Proszę Państwa o dodatkową, merytoryczną krytykę rozmaitych nasuwających się tu hipotez i wniosków, jak również o możliwie najszerszą dystrybucje tej informacji.

1) Właścicielem koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej na obszarze NOWA SÓL była ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Kilka lat temu, na mocy decyzji administracyjnych i działań legislacyjnych, spółka utraciła prawa do tej koncesji. Obecna próba nowelizacji ustawy o prawie górniczym i geologicznym ma na celu przywrócenie stanu prawnego sprzed kilku lat.

Od wyniku głosowania zależy, czy spółka uzyska prawo do eksploatacji złoża. Aprobata proponowanej nowelizacji będzie równoznaczna z uwłaszczeniem się na polskich zasobach naturalnych, o czym napomknę póżniej, kilku bardzo „nietransparentnych” podmiotów prawnych (i ludzi, którzy za tymi podmiotami stoją)

2) Właścicielem starej koncesji i wyżej wymienionej spółki celowej ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ miała być, jeżeli wierzyć przekazom medialnym, kanadyjska firma MIEDZI COPPER CORP.

Przekazy medialne nas niestety tu tylko dezinformują i nie przekazują całego i prawdziwego obrazu zaistniałej „sytuacji”. Owszem, istnieje kanadyjski podmiot prawny o tej nazwie, ale

istnieją również dwa podmioty prawne o podobnych nazwach, zarejestrowane w Luksemburgu: MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) i MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

Kanadyjska spółka matka nie jest więc oficjalnie prawnym udziałowcem w polskiej spółce ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, są nim spółki luksemburskie. Dlaczego jest to ważne dowiemy się za chwilę.

Prezesem wszystkich trzech podmiotów jest Kanadyjczyk, Lyle Emerson Braaten.

3) Wbrew medialnej dezinformacji, kanadyjska spółka MIEDZI COPPER CORP – spółka matka względem spółek zarejestrowanych w Luksemburgu – nie była – formalnie na to patrząc – właścicielem koncesji NOWA SÓL.

Spółki MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) i MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE są tylko dwoma z sześciu podmiotów prawnych będących udziałowcami w zarejestrowanej w Polsce spółce ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, będącej – jak rozumiem – byłym właścicielem koncesji NOWA SÓL.

4) Wszystko wskazuje na to, że ani spółka kanadyjska, ani spółki luksemburskie nie są właścicielami pozostałych podmiotów wchodzących w skład struktury własnościowej spółki ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Spółka ta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 października 2010 r pod numerem 0000367717 (NIP: 5252491106 / REGON: 142632419). Kapitał zakładowy spółki wynosił w grudniu 2019 roku mizerne 85.8 tys. złotych.

Właścicielami spółki są (lub byli do niedawna):
a) TMF MANAGEMENT POLAND
b) MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG)
c) MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
d) ZIELONA LUXEMBOURG S.A.R.L.
e) ZIELONA HOLDINGS LTD.
f) NOWA SOL HOLDINGS LTD

5) Jeżeli wierzyć doniesieniom prasowym złoże Nowa Sól zawiera 848 milionów ton rud miedzi i srebra = 11 milionów ton czystej miedzi, 36,000 ton czystego srebra i ponad 100 ton czystego złota.

Przybliżona wartość złoża wyliczona na podstawie cen giełdowych z dnia 14/02/2020:
a) MIEDŹ: 11,000,000 ton x 5,740 USD za tonę = 63,140,000,000 USD (+/-63 miliardy dolarów)
b) SREBRO: 36000 ton x 572,600 USD za tonę = 20,613,600,000 USD (+/-21 miliardów dolarów)
c) ZŁOTO: 100 ton x 50,891,420 USD za tonę = 5,089,142,000 USD (+/-5 miliardów dolarów)
d) Inne, cenne pierwiastki, których nie biorę w tym momencie pod uwagę to dodatkowe dziesiątki miliardów dolarów

6) Prezesem i dyrektorem wykonawczym spółki ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest, jak o tym już pisałem, Lyle Emerson Braaten.

Mr. Braaten jest również prezesem i dyrektorem wykonawczym czterech innych spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym:

a) OSTRZESZÓW COPPER – Kapitał zakładowy 45 tys. złotych
b) MOZÓW COPPER – Kapitał zakładowy 65,7 tys. złotych
c) WILCZE COPPER – Kapitał zakładowy 15 tys. złotych
d) LESZNO COPPER – Kapitał zakładowy 65 tys. złotych

7) Wśród nazwisk osób związanych z wyżej wymienionymi spółkami: kanadyjskimi, luksemburskimi i polskimi pojawiają się nazwiska prof. Stanisława Speczika i Konrada Raczkowskiego.

Kim są ci panowie?

KONRAD RACZKOWSKI od niedawna wiceprezes kanadyjskiej spółki MIEDZI COPPER CORP jest naszym byłym wiceministrem finansów. STANISŁAW SPECZIK jest natomiast byłym dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego, byłym prezesem zarządu KGHM Polska Miedź i byłym wiceministerem w Ministerstwie Skarbu Państwa! Voila!

PYTANIA:

1. Czy ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma być podmiotem prawnym, który stanie się beneficjentem proponowanych, działających wstecz (!), poprawek w polskim prawie górniczym i geologicznym?

2. Kim są właściciele sześciu „nietransparentnych” spółek będących częścią ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

3. Skąd pochodzą informacje o pięciu sprawach arbitrażowych wytoczonych przeciw Polsce na sumę 20 miliardów USD? Widzę tylko dwie takie sprawy. LUMINA (spółka matka kanadyjskiej MIEDZI COPPER CORP.) żąda od Polski – o ile się nie mylę – odszkodowań w wysokości 100 milionów USD.

4. Na marginesie: Czy ktoś z Państwa wie ile kilometrów kwadratowych pokrywają wydane juz do tej pory geologiczne koncesje rozpoznawcze i wydobywcze?

Proszę o merytoryczne komentarze, korekty i uzupełnienia zawartej tu informacji!

Jestem dostępny emailowo pod adresem: 
[email protected]
Edward W. Jesman
Prezes Polish American Congress of Southern California
współzałożyciel Polish American Strategic, Inc

ŹRÓDŁO: Edward Wojtek Jesman – Facebook , 18 lutego 2020.

Wytłuszczenia i podkolorowania w tekście pochodzą od red. PCO.


Polskie surowce naturalne i próby ich przejęcia,
na przykładzie koncesji NOWA SÓL
wywiad z Edwardem Wojtkiem Jesmanem
w internetowej telewizji TVwRealu24
[19 lutego 2020]


Jarosław Kaczynski w Lipinach k. Nowej Soli – spotkanie z dziennikarzami, 13 październik 2014.

TV LUBUSZAN: Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego w Nowej Soli z dziennikarzami. Prezes PIS odpowiedział na pytania o potrzebie eksploatacji złóż miedzi w regionie. W spotkaniu uczestniczył także Robert Paluch – lider PIS w lubuskim. [13.X.2014]


Miliardowe roszczenia Kanady „odziedziczone po rządzie PO-PSL”

MAGAZYN eLubiń.pl [30.12.2018] Kanada wysnuwa miliardowe roszczenia wobec Polski za sprawę przyznanej i odebranej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi i srebra w obszarach „Bytom Odrzański” i „Kotla”.

Sprawa ma zostać rozstrzygnięta przez międzynarodowy proces arbitrażowy. Wszystkiemu winni mają być urzędnicy Ministerstwa Środowiska za rządów PO-PSL – twierdzą śledczy, którzy badają sprawę.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo odnośnie przyznania koncesji na wydobycie złóż spółce z grupy kapitałowej kanadyjskiego koncernu Lumina Copper. Chodzi o dwa obszary wydobywcze, które znajdują się kilkanaście kilometrów od krajowego potentata wydobywczego KGHM.

– Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków od stycznia 2012 do stycznia 2014 r. w Warszawie przez pracowników Ministerstwa Środowiska w związku z prowadzeniem postępowań koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi i srebra w obszarach „Bytom Odrzański” i „Kotla” – powiedział TVP3 Wrocław Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Jak dodał, śledczy zabezpieczyli dokumentację i nośniki elektroniczne z Ministerstwa Środowiska. Przesłuchano także wielu świadków.

Już w 2014 r. premier Donald Tusk, któremu podlegli urzędnicy ministerstwa wydali pomyślne dla kanadyjskiej spółki koncesje, mówił o konieczności wyjaśnienia sprawy.

– Poprosiłem o przygotowanie precyzyjnego wyjaśnienia motywacji, dlaczego wybrano akurat tę firmę ubiegającą się o koncesję. Sprawdzimy też, jak wyglądał obieg informacji pomiędzy tymi instytucjami (KGHM, MŚ i spółka kanadyjskiego koncernu). Ponieważ naszą intencją jest utrzymanie silnej pozycji w KGHM, w której Skarb Państwa ma duży udział. Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu działań ABW w tej sprawie. Proces koncesyjny nie ma charakteru ostatecznego, więc będziemy korzystali z możliwości trybu odwoławczego – mówił.

Jednak sprawa przyznania koncesji kanadyjskiej firmie do prokuratury trafiła dopiero w 2017 r. Zawiadomienie złożył główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek.

– To są wszystko rzeczy odziedziczone jeszcze po poprzednim rządzie PO – PSL – powiedział Jędrysek w rozmowie z TVP3 Wrocław.

W sprawie jednego z największych arbitraży dla Polski w historii występująca w imieniu Skarbu Państwa Prokuratoria Generalna (od czerwca 2015 do września 2018 r.) miała umowę na prowadzenie tego arbitrażu z kancelaria reprezentującą niegdyś miliardera Jana Kulczyka.

– Prokuratoria Generalna RP wykonuje zastępstwo procesowe w trzech postępowaniach arbitrażowych dotyczących koncesji geologicznych – powiedziała TVP3 Wrocław Sylwia Hajnrych, rzecznik prasowy Prokuratorii.

Inwestorzy pochodzą z Kanady, Cypru, Czech i ze Szwajcarii. Prokuratoria nie może odpowiedzieć, na jakim etapie są te spory.

– Postępowania arbitrażowe objęte są poufnością na mocy porozumienia stron lub decyzji Trybunału Arbitrażowego – podkreśla Sylwia Hajnrych. – Prokuratoria nie jest uprawniona do przekazania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tych postępowań – zaznacza.

Jak wielkie są roszczenia Kanady, dotąd nie ujawniono. Wiadomo, że opiewają nawet na kilka miliardów zł.

– Spory arbitrażowe to nasz wielki problem. Nie mamy wyspecjalizowanej jednostki do prowadzenia choćby pośredniej kontroli działań geologicznych w terenie – chodzi np. o wiercenia, tworzenie dokumentacji. Istnieje wiele luk w kompetencjach jednostek państwowych dotyczących np. ochrony złóż, które mogą przynieść straty na wiele miliardów złotych. Działania wbrew interesowi państwa doprowadzają do wyłączenia złóż, sporów, arbitraży, strat finansowych i niepokojów społecznych – powiedział TVP3 Wrocław prof. Jędrysek, który złożył zawiadomienie do świdnickiej prokuratury.

źródło: TVP3 Wrocław/TVP Info / eLUBIN.pl . 30.12.2018.


Protest Górniczy i Patriotyczny Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Pod Sejmem i Pałacem Prezydenta!

Z notek protestowych:

….. POPIS od lat nie zezwala na … zaawansowane poszukiwania. – Firma miedziowa z Ameryki: oni nie robią WYKOPKÓW, ale używaja satelity do skanowania ziem w poszukiwaniu drogocennych złóż. Czy KGHM miało dostep do satelitów by robić skany ziemi???

Trzeba pamiętac że wybitni Polacy specjaliści już przed 2 wojna robili setki wiertni w całej Polsce – ale te dokumentacje “ULOTNIŁY” się po wojnie, lub większość z nich ZNISZCZONO!

Łatwo to zaobserwować po wypowiedziach POPIS-u od lat. Nie ma dokumentów poszukiwania złóż ani ich lokalizacji. Trzeba to powiedzieć firmie amerykansko-kanadyjskiej że Polska nie ma żadnych złóż i niech nie tracą pieniędzy bezużytecznie! …..

Źródło: Mateusz Jarosiewicz – TV, 21.02.2020.

Zebrał i opracował:
Waldemar Glodek, PCO
2020.02.22.


2020.02.22.
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane