BREXIT: Odmowy przyznania statusu osoby osiedlonej


Setki obywateli Unii Europejskiej otrzymało odmowę przyznania statusu osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii, mimo złożenia wniosku.

Brytyjski rząd odmówił przyznania statusu osoby osiedlonej trzystu imigrantom z Unii Europejskiej – wynika z najnowszych danych. Osoby te nie będą miały prawa mieszkać w Wielkiej Brytanii po upływie terminu składania wniosków w czerwcu 2021 r., chyba że skutecznie odwołają się od decyzji.

Jak podaje dziennik „The Guardian”, liczba odmów w wysokości 300 jest proporcjonalnie niewielka, ponieważ rozpatrzono niecałe 3 miliony wniosków.

Urzędnicy odrzucali wnioski ze względu na kryminalną przeszłość wnioskodawców lub na brak wymaganych dokumentów dotyczących uprawnień. Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych zaznacza, że urzędnicy dołożyli wszelkich starań, aby rzetelnie uzasadnić odrzucenie każdego z wniosków.

Taką liczbą odmów jest zaniepokojona Maike Bohn z grupy the3million, działającej na rzecz cudzoziemców w Wielkiej Brytanii. – Potrzebujemy więcej wyjaśnień z ministerstwa spraw wewnętrznych, dlaczego te przypadki zostały odrzucone – powiedziała dziennikarzom „The Independent”. –  Niepokojące jest to, że jak tylko Wielka Brytania opuściła UE, od razu zwiększyła się liczba odrzuconych wniosków o status osoby osiedlonej – zaznaczyła.

Epidemia nie pomaga

Christopher Desira z kancelarii Seraphus, uważa, że prawdopodobnie zwiększy się liczba odrzuconych wniosków z innych powodów niż kryminalna przeszłość wnioskodawcy. Może to być problemem dla osób o skomplikowanej sytuacji rodzinnej. Jego zdaniem obecna sytuacja związana z koronawirusem również nie pomaga imigrantom, ponieważ mają oni utrudniony dostęp do darmowych porad prawnych i do informacji z brytyjskiego MSW. Desira uważa, że ministerstwo powinno wstrzymać odrzucanie wniosków do czasu zakończenia obecnej sytuacji w kraju.


Christine Jardine z ugrupowania Liberalnych Demokratów wezwała rząd do poparcia projektu ustawy, który gwarantowałby prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii.

– Obywatele UE w Wielkiej Brytanii zbyt długo żyją w sytuacji niepewności. Są to nasze rodziny i przyjaciele, nasi koledzy i opiekunowie. Muszą mieć prawo do pozostania. Nawet przed kryzysem związanym z epidemią koronawirusa ostrzegaliśmy, że dziesiątki tysięcy obywateli UE pozostaną bez statusu osoby osiedlonej przed czerwcem przyszłego roku – mówiła i dodała: – To doprowadziłoby do sytuacji, że tysiące ludzi w UK byłoby bez dokumentów i zagrożonych eksmisją, zatrzymaniem, a nawet deportacją. To byłby nowy skandal Windrush na jeszcze większą skalę.

opr. kk

Źródło: MojaWyspa.co.uk , 20 marca 2020.

*

, 2020.03.27.
Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci