IPN i Konserwator Zabytków wstrzymują ekshumację i godny pochówek bohaterów Bitwy Warszawskiej! „To fasadowy patriotyzm”


Stowarzyszenie „Wizna 1939” to organizacja pozarządowa, o której pisaliśmy na naszym portalu m.in. w publikacji pt. Jedwabne zaczęło się w Wiźnie!” Żydzi zostali rozstrzelani przez Niemców. Są relacje świadków i niezbite dowody, mimo to J. Międlara oskarżono o… „negację holokaustu”.

Pracownicy stowarzyszenia, dzięki sumiennej i skrupulatnej pracy dotarli to dowodów i relacji świadków, z których wynika, że likwidacja Żydów w Wiźnie, wbrew kłamstwom dominującym w mass mediach, to sprawka niemieckich żołnierzy. Na opublikowane fakty alergicznie zareagował rabin Michael Schudrich, który podobnie jak kilkanaście lat temu w Jedwabnem, teraz w Wiźnie próbuje zablokować ekshumację. Aktualnie sprawa jest w toku. Na tych pracach stowarzyszenie nie poprzestało.

W gminie Ostrów Mazowiecka (Guty-Bujno) pracownicy stowarzyszenia odkryli miejsce, gdzie prawdopodobnie znajduje się zbiorowa mogiła bohaterów Bitwy Warszawskiej. Oznacza to, że dokładnie 100 lat od pamiętnej bitwy pojawiła się szansa na przeprowadzenie ekshumacji i honorowy pochówek dla polskich żołnierzy, którzy prawdopodobnie w pośpiechu zostali zakopani w wielkim dole.

Niestety, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN skutecznie wstrzymało społeczną inicjatywę ekshumacji, identyfikacji i upamiętnienia.

I nie chodzi tu o ograniczenia związane z pandemią, ponieważ sprawa przeciąga się od zeszłego roku. Niestety, funkcjonuje coś takiego „fasadowy patriotyzm”, który w cichości gabinetów konserwatorskich i biur IPN-u niszczy społeczny zapał i spycha normalnie działające organizacje społeczne w odmęt zawiłej biurokracji – piszą działacze stowarzyszenia.

Z podobnymi blokadami stowarzyszenie spotkało się także w związku z prowadzonymi badaniami w Ossowie i Radzyminie, gdzie także poszukiwano bohaterów Bitwy Warszawskiej. Prace zostały zablokowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Po odwołaniu do MKiDN, pani minister Magdalena Gawin uznała, że konserwator mógł podjąć taką decyzję, gdyż „miał takie prawo”.

Dlaczego Stowarzyszenie „Wizna 1939” zostało puszczone z kwitkiem? Czyżby powodem tego był fakt, że dociera do niewygodnych dla mainstreamu faktów, które burzą kłamliwą kampanię o „antysemickich Polakach”?

Dlaczego IPN blokuje społeczną inicjatywę służącą godnemu upamiętnieniu bohaterów walki z bolszewikami, a minister Gawin nie podejmuje stosownych działań?

Źródło: wPrawo.pl / za: Dakowski.pl , 30 kwietnia 2020.

Ilustracja tytułowa: Dół ze szczątkami Żydów zamordowanych przez Niemców w Wiźnie. Fot. Stowarzyszenie „Wizna 1939” za: wPrawo.pl.


2020.05.01.

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci