Władysław Gauza [20.05.1946 – 23.04.2020]


Dotarła do nas smutna wiadomość. 23 kwietnia zmarł Władysław Gauza. Były działacz antykomunistycznej opozycji niepodległościowej. Od lat siedemdziesiątych mieszkający na emigracji. Członek KPN i ROPCiO. Pełnomocnik Biura Informacyjnego KPN w Norwegii. W latach 1980-81 w ramach organizacji „Solidaritet Norge – Polen” wysyłał do PRL niezbędny dla opozycji sprzęt drukarski. Przeciwnik układania się z komunistami. Uważal, że za popełnione na narodzie polskim zbrodnie powinni być pozbawieni władzy i przykładnie ukarani. Przeciwnik „okrągłego stołu”. Dumy i honoru nie wystawiał na licytację. Publicysta. Wiele artykułów i publikacji ś.p. Władysława można znaleść na naszym portalu.
Cześć Jego Pamięci!

Po otrzymaniu informacji o śmierci ś.p. Władysława zwróciliśmy się o kilka słów o zmarłym działaczu opozycji do osamotnionej małżonki.

Pani Janina Gauza napisała:

Władek od młodzieńczych lat był zaangażowany politycznie. Znał dużo ludzi i obracał się w rożnych środowiskach min. studenckim i z nimi współpracował.
Gdy SB zaczęła się za bardzo interesować jego osobą, by uniknąć wiezienia, postanowił opuścić Polskę.

Na początku czerwca 1974 roku uciekł z Polski do Norwegii.

Pani Janina pozostała w kraju wraz z 3,5 letnim dzieckiem.

Wszystkie starania o wyjazd z Polski i złączenie rodziny były kwitowane przez władze odpowiedzią « Pani nigdy paszportu nie otrzyma».

Zdjęcie Władysława Gauzy [w okularach] z lipca 1982. Konferencja przedstawicieli „S” w Sundvollen (Norwegia) zorganizowana przez Solidaritet Norge-Polen w której udział wzięli Andrzej Jachowicz, Bogdan Cywiński i szef Biura w Brukseli Jerzy Milewski. Po tej konferencji W. Gauza zakonczyl działalność na rzecz KPN i Solidaritet Norge-Polen. [Fot. Fotosik.pl]

Dopiero w maju 1982 roku „wykiwał Władek SB” i najpierw przyjechała do niego ona, a dopiero „po 6 miesiącach córka, którą Władek zobaczył dopiero po 8-latach rozłąki” – wspomina pani Janina.

Urodził się 20 maja 1946 roku w rodzinie patriotycznej, pochodzącej z okolic Poznania.

Dobro Polski, niezawisłość i wolność były na pierwszym miejscu i w tym duchu cały czas pracował.

Należał do ROBCiO i KPN. Był przedstawicielem KPN na zachód. Wysłał  dziesiątki maszyn drukarskich dla Solidarności. Wysyłał pieniądze i farby drukarskie, potrzebne do produkcji ulotek i broszur.

Pracował niezłomnie cale życie, do ostatnich tygodni. W lutym 2020 napisał publikacje na temat Putina. Zaczął pisać następną rzecz, ale ból i osłabienie nie pozwoliły mu tego dokończyć.

Na przełomie października/listopada 2019 roku stwierdzono u niego rak pęcherza. Zaczęła się kuracja, która nie dawała oczekiwanej poprawy, i która bardzo go osłabiała.

Okazało się , że rak był złośliwy i w krótkim czasie przerzucił się na inne wewnętrzne organy.

Zmarł 23.04.2020.

Był niesamowicie pracowity, oprócz pracy zawodowej i politycznej, malował obrazy (olejne i akwarele). Pisał broszury i publikacje i miał też czas dla rodziny i wnuków.

Władek był wierny ideałom i nigdy nie szedł na ustępstwa. Pracował by Polska była wolna i niezależna. Był działaczem antykomunistycznym, przeciwnikiem «okrągłego stołu». Mawiał: „z mordercami nie siada się do stołu”.

Wiele jego publikacji można znaleść w internecie.
– napisała pani Janina Gauza.


Szanowna Pani Janino,
Proszę przyjąć wyrazy najgłębszego współczucia i zrozumienia. Będzie nam bardzo brakowało ś.p. Władysława. Jego publikacje ze względu na rzeczowe traktowanie omawianych tematów miały wielu czytelników. Polonia straciła oddanego i zasłużonego w walce o Wolną Polskę działacza. 

W imieniu Czytelników i własnym dziękuję Pani bardzo za nadesłany materiał.

Pozostaję w smutku i modlitwie

Waldemar Glodek
Modesto, CA

Władysław Gauza (z lewej) z Tomaszem Strzyżewskim (z prawej – ze znaczkiem KPN). [Fot. Int. Arch. KPN]

Zainteresowanym bardziej szczegółową działalnością Władysława Gauza i widocznego z nim na zdjęciu Tomasza Strzyżewskiego polecam materiały w earchwumkpn.pl:
Wspomnienia konfederatów. Działalność KPN zagranicą – Tomasz Strzyżewski. [link zewnętrzny]

Poniżej linki do kilku wybranych publikacji Władysława Gauza jakie znajdują się na Polish Club Online:


Opracowanie: Waldemar Glodek, PCO
Modesto, 2020.05.03.


2020.05.03.
Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek