ANTYPARTIA – Zgromadzenie Ogólne Członków Założycieli nowego ugrupowania


W niedzielę 23 sierpnia 2020, w Krakowie, w zabytkowej Sali Cechowej „Na Kotłowem”, nieopodal Rynku Głównego odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Założycieli nowego ugrupowania o nazwie ANTYPARTIA.

image.jpeg

Reprezentanci różnych środowisk pozaparlamentarnych, którzy przybyli do Krakowa prawie ze wszystkich zakątków kraju (od Jeleniej Góry po Szczecin, od Tarnowa po Gdańsk)  przyjęli program, statut (patrz niżej) oraz wybrali Zarząd Antypartii, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Antypartia domaga się  gruntownej reformy polskiego systemu politycznego. Chce m.in., by każde referendum było bezprogowe (jak np. w Szwajcarii), a jego wynik wiążący dla władzy. Nowe ugrupowanie żąda zmiany obecnej, niedemokratycznej ordynacji wyborczej na większościową, ograniczenia liczby kadencji parlamentarzystów do dwóch, zniesienia wszelkich  immunitetów, chroniących przedstawicieli władzy przed odpowiedzialnością sądową, dwukrotnego obniżenia wynagrodzenia parlamentarzystów do poziomu średniej krajowej (tj. do ok. 5 tys. zł miesięcznie), likwidacji wielomilionowych subwencji partyjnych, wprowadzenia faktycznej odpowiedzialności karnej i finansowej sędziów, prokuratorów i urzędników za błędne decyzje, bezpośredniego wyboru prezesów sądów i szefów prokuratur, zniwelowania niczym nie uzasadnionych dysproporcji w wynagrodzeniu Polaków, zniesienia podatku PIT i CIT, wprowadzenia dobrowolności składek ZUS i konkurencji ubezpieczeniowej w Polsce,  zakończenia dyskryminacji polskich rolników przez UE, likwidacji Parlamentu Europejskiego i innych pasożytniczych instytucji unijnych, odszkodowań wojennych od Niemców, wprowadzenia oceny placówek ochrony zdrowia nie na podstawie kosztów, ale parametrów jakościowo-kosztowych (np. koszty vs. ilość/szybkość wyleczeń itp.).

O niektórych punktach tego programu mówi Przewodniczący Antypartii – patrz np.:  „Jak usunąć prezydenta?” – wywiad z dr. Markiem Ciesielczykiem dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju,  w:   wREALU24 -:

Kandydaci Antypartii do parlamentu i samorządu będą składać  przed wyborami w trybie artykułu 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne, które nałoży na nich obowiązek wypłacenia wyborcom „odszkodowania”, jeśli nie będą wywiązywać się ze złożonych obietnic przedwyborczych.

Antypartia zlikwiduje kosztowne i niepotrzebne powiaty, dwuwładzę w województwach (urzędy wojewódzkie), przywróci podział kraju na 49 województw, co pozwoli na szybszy rozwój dzisiejszej „Polski powiatowej”. Cały program Antypartii [do ściągnięcia]:

Najważniejszą władzą w Antypartii będzie  Rada 41 koordynatorów (po jednym z każdego okręgu wyborczego do Sejmu). Struktura Antypartii w takim okręgu wyborczym będzie całkowicie autonomiczna. Członkowie Antypartii w okręgu będą samodzielnie podejmować decyzje, np. w sprawie kształtu list wyborczych (w drodze uczciwych prawyborów). Niemożliwe będzie ingerowanie  władz centralnych Antypartii w tego typu decyzje  (wykluczone będzie np. przywożenie „w teczce” do okręgu „spadochroniarzy”, w danym okręgu będzie mogła kandydować z listy Antypartii tylko osoba, która na stałe mieszka na terenie tego okręgu wyborczego).  Statutu Antypartii [do ściągnięcia]:


W skład Zarządu Antypartii, który funkcjonował będzie do pierwszego Kongresu (maksymalnie 6 miesięcy po rejestracji Antypartii), weszli:

Dr Marek Ciesielczyk – Przewodniczący, Tarnów (Małopolska), doktor politologii Uniwersytetu w Monachium, profesor University of Illinois w Chicago, radny 5. kadencji Rady Miejskiej w Tarnowie,

Krzysztof Wartak – Wiceprzewodniczący, Katowice, przedsiębiorca, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, magister inżynier – maszyny, właściciel firmy produkującej unikatowe farby i tynki, od lat działacz ruchów na rzecz demokracji bezpośredniej,

Jan Szymański – Wiceprzewodniczący, Warszawa, administrator wspólnot mieszkaniowych, specjalista w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, Przewodniczący stowarzyszenia OBURZENI

Jarosław Szymańczak – Sekretarz, Wałbrzych, przedsiębiorca, właściciel firmy transportowej, czynny także w branży turystycznej i szkoleniowej,

Ryszard Pigla – Skarbnik, Szczecin, oficer wojsk specjalnych, komandos, Przewodniczący Związku Zawodowego Rolników OJCZYZNA

Janusz Maksymowicz – członek Zarządu Antypartii, Gorzów Wielkopolski, właściciel galerii handlowej.

Do Komisji Rewizyjnej Antypartii wybrani zostali:

Jadwiga Rzotki – Przewodnicząca, Racibórz, przedsiębiorca – branża transportowa i marketingowa, Prezes stowarzyszenia „Słoneczny Stok”

Jacek Nowicki – Wiceprzewodniczący, Warszawa, ekonomista, menedżer, samorządowiec, b. radny miejski

Sławomir Bielicki – członek Komisji, Warszawa, przedsiębiorca – branża poligraficzna, b. działacz Solidarności

Członkami Sądu Koleżeńskiego Antypartii zostali:

Jacek Ludziak – Przewodniczący, Wałbrzych, adwokat

Zbigniew Smykla – Wiceprzewodniczący, Chrzanów, v-ce Przewodniczący Związku Zawodowego KONTRA przy Południowym Koncernie Węglowym

Anna Kadulska – członek Sądu Koleżeńskiego, Tarnów (Małopolska) , pracownik szpitala


Patrz relacja filmowa ze spotkania Antypartii w Krakowie :


[email protected]
tel. + 48 601 255 849

Źródło: OBURZENI.pl.
Materiał nadesłał: Marek Ciesielczyk, 25 sierpnia 2020.

Ilustracja tytułowa za oburzeni.pl / opr. wg.pco


2020.08.25.
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane