„DEFINICJA TRZECH POJĘĆ PATRJOTYZM, NACJONALIZM I IMPERJALIZM” [ z 1933 r.]


DEFINICJE TRZECH POJĘĆ
PATRJOTYZM, NACJONALIZM I IMPERJALIZM

Te trzy terminy, tak doniosłe wyrażające treści, używane są najczęściej niewłaściwie i w różnych znaczeniach. Powoduje to nieporozumienia. Okazało się to np. w ostatnim czasie we Francji z okazji dyskusji w łonie Akcji Katolickiej nad pytaniem, jak daleko idących obowiązków patriotycznych może wymagać państwo od katolika-obywatela, Każdy niemal z uczestników dyskusji używał wspomnianych terminów w nieco odmiennym znaczeniu. Aby tę niedogodność usunąć znany pisarz katolicki Yves de la Briere rozpatrzył ponownie pojęcia owych terminów i dał ich definicję w piśmie Etudes, opierając się na Programme doctrinale de la faculté de philosophie de l’Université Catholique de Paris (r. 1930). Definicje de la Briere’a są niezmiernie cenne. Pierwsze pojęcie w ten sposób definiuje:

,,Patriotyzm jest to ta obyczajowa powinność, która nas skłania do oddawania Ojczyźnie najwyższej czci, która się jej należy i miłości, która jest jej godna.”

A dalej:

„Nacjonalizm jest tą formą państwowej władzy rządzenia, która z pomiędzy wszystkich celów politycznego życia interesom narodowym wyznacza pierwszeństwo, w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej siły państwa; przy czym owa siła pojęta jest jako nieodzowny warunek do skutecznego osiągnięcia celów aktualnej pomyślności obywateli.”

Aby jednak nacjonalizm był moralnie wartościowy musi odpowiadać pewnym warunkom — „musi uznać, że pierwszeństwo interesów narodowych jest w istocie względne i że obok nich stoi zawsze obowiązek przestrzegania przykazań Bożych i przykazań ogólnej moralności, praw innych narodów, jak również przestrzegania praw jednostki w obrębie politycznych grup”.

Nacjonalizm staje się niebezpiecznym błędem „gdy w sposób niewłaściwy pierwszeństwo interesów narodowych uważa za absolutne i jedyne, t. zn. za takie, które jest celem samym w sobie i któremu podporządkowane być muszą wszystkie inne prawa. Taki nacjonalizm musi oznaczać nawrót pogańskiej teorii o boskości ojczyzny czy państwa.”

Imperializm został określony w następujący sposób:

„Imperializm jest wówczas niedopuszczalną przemocą, gdy za pośrednictwem nieetycznych, środków realizuje nieprawną i wprowadzoną przez nadużycie władzę”. Polityka, którą prowadzą wielkie państwa łatwo może doprowadzić do takich wykolejeń, z powodu oczywistych pokus płynących z poczucia siły.

[z:] „Tęcza” nr 6 z Czerwca 1933 r., str. 66.

Bogusław Zbijewski

Źródło: PCO, 21.12.2017.


Polish-Club-Online-PCO-logo-2
2017.12.21 / 2020.08.27.

  Podziel się:
Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci