PLAGI AKADEMICKIE – bój wstępny, ale nie ostatni


PLAGI AKADEMICKIE

Ukazała się drukiem moja nowa książka PLAGI AKADEMICKIE obrazująca moje Boje na froncie akademickim w wolnej Polsce. Także w czasach pandemii.

BÓJ WSTĘPNY

Plaga, czyli „zjawisko groźne, szerzące się i trudne do opanowania” jak tłumaczy Słownik języka polskiego PWN, to nic niezwykłego w historii ludzkości, tak dawnej, jak i najnowszej. Fakt, że ich natężenie i zasięg bywały różne, podobnie jak i różny, ale często znaczny, był wpływ plag na historię ludzkości. Żyjemy w czasach kolejnej plagi i to o zasięgu globalnym, paraliżującym nasze życie i nie bardzo wiemy jak świat będzie wyglądał po zwalczeniu pandemii koronawirusa.

Ta plaga dotknęła także świat akademicki i tak ogarnięty wieloma plagami, choć innego rodzaju, które spowodowały kryzys uniwersytetu i to w skali globalnej. Polski świat akademicki nie zdołał się jeszcze wydostać z okowów zjawiska groźnego, szerzącego się globalnie i trudnego do opanowania, jakim była plaga komunizmu, a tu spadła na niego plaga kolejna, tym razem biologiczna, która powoduje głęboki kryzys społeczno-ekonomiczny.

Negatywne skutki plagi koronawirusa już są widoczne w domenie akademickiej, chociażby przy wyborach do władz akademickich, kiedy ze względu na pandemię tracą one atrybuty wyborów, bo społeczności akademickiej do ‚wybrania’ pozostaje zwykle jeden kandydat. Inni wycofują się, aby nie utrudniać powrotu do normalności. I to ma być akademicki wzór działalności na rzecz dobra wspólnego [sic!]. Rezygnacja ze ścierania się poglądów, odmiennej, konkurencyjnej wizji funkcjonowania uczelni w niezwykle trudnych warunkach ma być wzorem?

Zobaczymy dokąd taki wzór nas zaprowadzi, bo to co się dzieje na uczelniach odbija się w życiu narodu, którym kierują elity na uczelniach uformowane.

Zebrane w tej książce teksty z ostatnich kilku lat obrazują moje boje z plagami akademickimi jakimi dotknięty jest polski świat akademicki funkcjonujący po pandemii komunizmu, aktualnie porażony pandemią biologiczną, która przyszła z kraju komunistycznego i stanowi zagrożenie dla wolności człowieka, z czym świat akademicki i przed tą pandemią miał już poważne problemy.

Książka jest dostępna w siedzibie Fundacji Biblioteka Domowa Kraków ul. Lea 5a a w dniach 11-13 września będzie dostępna także na Krakowskim Kiermaszu Książki, na stoisku Fundacji na zrewitalizowanym placu św. Ducha.

Książka rzecz jasna nie mieści się w ramach poprawności akademickiej, ani politycznej, jako że dotyczy także polityki akademickiej, działań obywatelskich na rzecz naprawy patologicznego systemu akademickiego, dla dobra wspólnego, dla stworzenia szans na odbudowę elit, których mamy niedobór, mimo nadmiaru osób utytułowanych/udyplomowionych w niezliczonych wręcz uczelniach z nazwy wyższych zajmujących zwykle piękne nieruchomości w których akademika na poziomie trudno jest jednak spotkać.

Przyzwolenia na podpisywanie książek na stoisku podczas targów rzecz jasna nie otrzymałem, gdyż nie mieszczę się w ramach określonych w rzekomo wolnej Polsce, w której mam wolność wykładania, ale tylko do swoich ścian, wolność pisania książek na swoim komputerze, ale bez ich promocji w sferze publicznej. Mam zatem uprawnione moim zdaniem pytanie czy cenzura w III RP nie jest czasem większa niż w PRL, mimo formalnego zniesienia Urzędu cenzury ?


Informacja Fundacji Biblioteka Domowa

Fundacja Biblioteka Domowa powstała, by ratować książki przed fizyczną zagładą. Jak się okazuje ratowanie cennych starych książek nie wystarcza (zgromadziliśmy już około 15 tysięcy) – musimy ratować wartościowe nowości przed „zamilczeniem”.

Zachęcamy do zakupu książki Józefa Wieczorka PLAGI AKADEMICKIE. To obszerny zbiór felietonów obnażających w lekkiej formie absurdy groźne i śmieszne zarazem naszego życia społecznego. Autor bezkompromisowo głównie atakuje patologie na uczelniach; stąd tytuł.

W najbliższej edycji Krakowskiego Kiermaszu Książki, który odbędzie się w dniach 11-13 września w godzinach od 10 do 18

Fundacja ma stoisko nr 9.  Kiermasz wyjątkowo odbywa się na pl. Świętego Ducha.

Oprócz książki Józefa Wieczorka oferujemy wiele wartościowych książek antykwarycznych. Fundacja oferuje również płyty winylowe.

W tygodniu mamy dyżury w środy w godzinach 12 – 18 w naszej siedzibie 30-046 Kraków ul. Lea 5a [pierwsze piętro-lokal 5a, domofon 105]

Tam też, po Krakowskim Kiermaszu Książki, można będzie zakupić także książkę PLAGI AKADEMICKIE.

Kilka słów o Autorze: Józef Wieczorek

Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony z systemu uczelnianego w PRL, w czasach politycznej Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem, ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.

Wojciech Pasternak – prezes Fundacji
kontakt:604 339 271
e-mail:[email protected]


Bliższe informacje kontaktowe na moim blogu akademickiego nonkonformisty [https://blogjw.wordpress.com/] nie mieszczącego się w oficjalnych ramach stworzonych w III RP, ale jak do tej pory mieszczącego się w ramach audycji niepoprawnego radia i wybranych sektorach cyberprzestrzeni. Zatem bój ten jest wstępny, ale jak sądzę – nie ostatni.

Józef Wieczorek

Źródło: PESSMANIA.plhttp://pressmania.pl/plagi-akademickie-boj-wstepny-ale-nie-ostatni/ , 10 września 2020.

Więcej artykułów i opracowań Józefa Wieczorka na naszym portalu > > > TUTAJ.

Józef Wieczorek – portret własny

, 2020.09.10.
Józef Wieczorek

Autor: Józef Wieczorek