Wisia Szymborska, zabić księży, męczennicy za wiarę


    Komunistyczne władze PRL na rozkaz Bolesława Bieruta, osoby o nieznanym pochodzeniu, człowieka. który w Polsce zajmował najwyższe stanowiska od I sekretarza bolszewickich partii do których dodawano słowo Polska, przez prezydenta , premiera  w uzgodnieniu z NKWD-Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR -Народный комиссариат внутренних дел – [Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł] i jej wiceszefem generałem Iwanem Sierowem przewodniczącym Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego KGB uzgodniono, że jedną z dróg wymazania Polski z mapy Europy jest likwidacja Polskiego Kościoła.

     W Polsce bezpośrednią wykonawczynią rozkazów generała Iwana Sierowa i Bolesława Bieruta była dyrektor V Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Żydówka, pułkownik Julia Brystiger z domu Prajs,

Jeżeli uznamy, że największymi mordercami w dziejach Świata byli Józef Stalin, półanalfabeta, Adolf Hitler, zboczeniec płciowy, sadysta, człowiek, który nie uzyskał matury, to Julia Brystiger  uzyskała doktorat z filozofii na Sorbonie  na koszt Kominternu, Коммунистический Интернационал.

    Julia Brystygier, jest uważana za jedną z największych sadystek. Aby była ciekawiej była modelką Picassa. Jej wyrafinowane tortury, jeszcze dziś budzą grozę. Była jedynym człowiekiem w systemie stalinowskiego systemu, która najprawdopodobniej przedstawiła Stalinowi projekt zamordowania Prymasa Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego.

Płk MBP Julia Bristygier, „krwawa Luna”

Ten wniosek przedstawi Stalinowi, pułkownik MBP, Julia Bristygier i Eugeniusz Szyr, członek KPP, członek KC PZPR, członek biura politycznego KC PZPR. Wcześniej oficer polityczny  Brygad Międzynarodowych w Hiszpanii. Minister. Prywatnie teść Marcina Święcickiego, sekretarza KC PZPR, później ministra w rządzie Tadeusza Mazowieckiego,Prezydent Warszawy.

Dzięki polskim zakonnicom dożyła starości w klasztorze w Laskach pod zmienionym nazwiskiem. Te informacje dedykuje kłamcy historycznemu niejakiemu Grossowi, Żydowi, nienawidzącemu Polski i Polaków.

     Przed pisaniem o procesie księży Kurii Krakowskiej, muszę postawić tylko retoryczne pytanie, jaką rolę w likwidacji polskiego Kościoła rzymskokatolickiego obrządku łacińskiego odegrał PAX i jego ludzie. Pytam tych członków PAX, którzy żyją, czy PAX, który powstał w Polsce z inicjatywy zastępcy Szefa NKWD Ławrientija  Berii, Iwana Sierowa, spełniał rolę konia trojańskiego.
Żyjącym członkiem PAX, był Tadeusz Mazowiecki.

I zjazd „Solidarności”, 1980 r. Tadeusz Mazowiecki i Jerzy Turowicz, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” (1945–1953 i 1956–1999).
Fot. T. Zagoździński / Forum

    Musimy pamiętać, że w trakcie zakładania PAX-u uczestniczył Józef Cyrankiewicz, pierwotnie Szpilman,  człowiek, który przekazywał władzom hitlerowskich Niemiec nazwiska Polaków, członków Ruchu Oporu, Armii Krajowej.

    Pułkownik Luna Bristygierowa, dyrektor V Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zamierzała zniszczyć „Polski Kościół” wymordować księży zachowując *zakonnyj wid i tołk*.

Przeciw polskim księżom  wytaczano  procesy pokazowe sfingowane przez NKWD, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, przez wymiar sprawiedliwości całkowicie podległy rozkazom z Moskwy, za pośrednictwem  generała Iwana Sierowa.

W latach 1952/1953 przystąpiono do decydującego uderzenia. Za kratami znalazło się około tysiąca kapłanów, nie wyłączając prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ks. Józef Fudali (1915-1955), kapłan Archidiecezji Krakowskiej. Aresztowany 19 września 1952 r.

Przed wojskowym sądem rejonowym w Krakowie, bolszewicy wytoczyli pokazowy proces 4 księżom i trzem  osobom  cywilnym.

   Proces toczył się w sprinterskim tempie od 21 stycznia do 26 stycznia 1953 roku. Odbywał się jako proces pokazowy wrogów ludu w hali fabrycznej Zakładów im. Szadkowskiego, /dawniej zakłady Zieleniewskiego/ później kino „Związkowiec”.

Ława oskarżonych w procesie Kurii Krakowskiej, 21-26 stycznia 1953. W ostatnim rzędzie od lewej: Edward Chachlica, ks. Wit Brzycki, przed nimi ks. Jan Pochopień, w pierwszym rzędzie: Michał Kowalik, ks. Franciszek Szymonek, ks. Józef Lelito. Fot. za: pl.wikipedia.org

Księży i współoskarżonych cywilnych więźniów, poddano nieludzkim torturom. Ksiądz Józef Fudali nie nadawał się już do „ubeckiego spektaklu”. Umarł w więzieniu.

W sali zebrano aktywistów partii, organizacji młodzieżowych. Kręcono film pokazowy ” „Dokumenty zdrady”. Celem procesu miało być skompromitowanie Kościoła. Kurii Krakowskiej, arcybiskupów i biskupów. Oskarżeni księża i osoby cywilne były podejrzewane  o kontakty i działalność na rzecz Stanów Zjednoczonych. Tych samych Stanów Zjednoczonych, których kapitał żydowski z Wall Street, sfinansował rewolucję lutową w Rosji. Obalenie caratu, oraz rewolucję bolszewicką.

    Śledztwo nadzorował dyrektor departamentu śledczego ministerstwa bezpieczeństwa publicznego, pułkownik Józef Różański. Żyd, prawdziwe nazwisko Józef Goldberg, sadysta. Oficer NKWD. Brat Jerzego Borejszy.

Rozprawą kierował sędzia pułkownik, Mieczysław Widaj, wychrzta, Żyd, Wojskowy Sąd Rejonowy. Widaj, człowiek, który wydał ponad sto wyroków śmierci na polskich bohaterów; oraz:

Ppłk Roman Waląg

Roman Waląg (1911?), pukownik LWP, od 30 grudnia 1952 do 30 kwietnia 1955 r.
szef Wojskowego Składu Rejonowego w Krakowie, sędzia wotant w tzw. procesie kurii krakowskiej.
(Fot. za: K. Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa 1944-1955, Warszawa 2000).

12e
Ppłk Bazyli Mielnik

Bazyli Mielnik, podpulkownik LWP, sędzia WSR w Krakowie od 5 stycznia 1953 do 30 kwietnia 1955 r., sędzia wotant w tzw. procesie kurii krakowskiej.

Oskarżał, generał Stanisław Zarako-Zarakowski vel Stanisław Zarakowski, naczelny prokurator wojskowy. Oskarżał również Biskupa Czesława Kaczmarka

12f
Gen. Stanisław Zarakowski

Stanisław Zarakowski (1909-1999), generał LWP, Naczelny Prokurator Wojskowy, oskarżyciel w tzw. procesie kurii krakowskiej. (Fot. za: K. Szwagrzyk…)

Mając na uwadze, że wszyscy trzej skazani [na karę śmierci] podjęli działalność szpiegowską na bazie swych poprzednich powiązań faszystowskiej organizacji NOW [ Sąd wyraził opinie, że żaden ze skazanych nie zasługuje zasługuje na ułaskawienie Opinia składu sądzącego wobec osób skazanych w procesie Kurii krakowskiej na karę śmierci. Podpisano: Mieczysław Widaj – przewodniczący składu sędziowskiego oraz sędziowie: Roman Waląg i Bazyli Mielnik, Kraków, 27 I 1953.  Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej, WSR Kraków, Sr 34/53, t. 5, k. 224).

Na karę śmierci skazano w dniu 27 stycznia następujących  księży Kościoła rzymskokatolickiego Kurii Krakowskiej oraz osoby cywilne współpracujące z Kurią:


– księdza Józefa Lelito, pseudonim „Szymon” ” Starowolski „ wikarego w Rabce Zdroju. Kapelana Narodowej Organizacji Wojskowej

14a

Fotografia Księdza z lat pięćdziesiatych

04b
06g

Ks. Józef Lelito aresztowany 12 listopada 1952 r. w parafii Rabka-Zdrój, gdzie był wikarym.
Fotografia wykonana w WUBP w Krakowie 28 listopada 1952 r.


– Michała Kowalika, „Wołodyjowski”

04c
06f

Michał Kowalik aresztowany 28 października 1952 r. w zasadzce we Wrocławiu, preparując rzekomy list od J. Szpondera i wskazując w nim adres punktu przerzutowego.
Fotografia wykonana w WUBP w Krakowie 28 listopada 1952 r.


– Edwarda Chachlice PS „Artur”

14h
06d

Edward Chachlica aresztowany 19 września 1952 r. w Liszkach. W chwili aresztowania studiował filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fotografia wykonana w WUBP w Krakowie 30 września 1952 r.Na długoletnie wiezienia:

– ks. Franciszka Szymonka, z Rabki na dożywocie.

06h

Ks. Franciszek Szymonek aresztowany 16 listopada 1952 r. w parafii Rabka-Zdrój,gdzie był wikarym Aresztowany pod zarzutem udzielania pomocy ks. Józefowi Lelicie.
Fotografia wykonana w WUBP w Krakowie 28 listopada 1952 r.


– ks. Modesta Wita Brzyckiego, notariusza Kurii metropolitalnej 15 lat więzienia.

Ks. Wit Brzycki (1887-1954), kapłan Archidiecezji Krakowskiej, niesłusznie oskarżony i skazany za współpracę z wywiadem imperialistycznym. W chwili aresztowania 17 listopada 1952 r.był notariuszem Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Fotografia wykonana w WUBP w Krakowie 28 listopada 1952 r.

15a

Zdjęcie pośmiertne ks. Wita Brzyckiego, zwolnionego z więzienia 9 marca 1954 r., gdy brak właściwej opieki medycznej spowodował lawinowy postęp choroby nowotworowej i nie było już szans na odzyskanie przez niego zdrowia. Zmarł w Krakowie 9 paźpażdziernika 1954 r.– ks. Jana Pochopienia,notariusza Kurii metropolitalnej na 8 lat więzienia.

07b

Ks. Jan Pochopie (1912-1984), kapłan Archidiecezji Krakowskiej, kapelan NOW i NSZ, niesłusznie oskarżony i skazany za współpracę z wywiadem imperialistycznym. W chwili aresztowania � 17 listopada 1952 r. był notariuszem Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Fotografia wykonana w WUBP w Krakowie 28 listopada 1952 r.


– Stefanię Rospond,z  Kongregacji Żywego Różańca Dziewcząt, na 6 lat więzienia.

15l
06e

Stefania Rospond (ur. 1930) przyrodnia siostra Jana Szpondera, niesłusznie oskarżona o współpracę
z wywiadem imperialistycznym. W chwili aresztowania 19 września 1952 r. pracowała w rodzinnym gospodarstwie w Liszkach. Na jej adres J. Szponder przesłał paczki dla ks. Józefa Fudalego.
Fotografia wykonana w WUBP w Krakowie 30 września 1952 r.


08c

Abp Eugeniusz Baziak (1890-1962), w latach 1944-1951 metropolita lwowski, a następnie krakowski.
Od 1 do 16 grudnia 1952 r. w związku ze sprawą kurii krakowskiej na arcybiskupa nałożono areszt domowy, a od 16 do 24 grudnia przetrzymywano go w areszcie WUBP w Krakowie.
Nie wytoczono mu procesu, choć zmuszono do opuszczenia granic diecezji.


08d

Bp Stanisław Rospond (1887-1958), biskup sufragan krakowski. Od 1 do 16 grudnia 1952 r. w związku ze sprawą kurii krakowskiej na biskupa nałożono areszt domowy, a od 16 do 24 grudnia przetrzymywano go w areszcie WUBP w Krakowie. Nie wytoczono mu procesu, choć zmuszono do opuszczenia granic diecezji.


Na wykonanie wyroków, księża  oczekiwali w celach śmierci.

W dniu 8 lutego 1953 roku 53 członków związku literatów polskich napisało rezolucję do komunistycznych władz PRL, że w pełni popierają wyroki sądowe, wyroki kary śmierci.

Oto oni:

Karol Bunsch, Jan Błoński, Władysław Dobrowolski, Kornel Filipowicz, Andrzej Kijowski, Jalu Kurek, Władysław Machejek, W. Maciąg, Sławomir Mrożek, Tadeusz Nowak, Julian Przyboś, T. Sliwiak, Maciej Słomczyński *Joe Alex*, Wisława Szymborska, Żydówka. Olgierd Terlecki, H. Vogler, Adam Włodek, K. Barnaś, Wł. Błachut, J. Bober, Wł. Bodnicki, A. Brosz, B. Brzeziński, B. M. Długoszewski, Ludwik Flaszen, J. A. Frasik, Z. Groń, Leszek Herdegen, B. Husarski, J. Janowski, J. Jaźwiec, R. Kłyś, W. Krzemiński, J. Kurczab, T, Kwiatkowski, J. Lowell, J. Łabuz, H. Markiewicz, Bruno Miecugow, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Stefan Otwinowski, A. Polewka, M. Promiński, E. Rączkowski, E. Sicińska, St. Skoneczny, A. Świrszczyńska, K. Szpalski, Jan Wiktor, Jerzy Zagórski, Marian Załucki, Witold Zechenter, A. Zuzmierowski, K. Żejmo

Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego   
8 lutego 1953

W ostatnich dniach toczył się w Krakowie proces grupy szpiegów amerykańskich powiązanych z krakowską Kurią Metropolitarną. My zebrani w dniu 8 lutego 1953 r. członkowie krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich wyrażamy bezwzględne potępienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystując swe duchowe stanowiska i wpływ na część młodzieży skupionej w KSM działali wrogo wobec narodu i państwa ludowego, uprawiali – za amerykańskie pieniądze – szpiegostwo i dywersję.

Potępiamy tych dostojników z wyższej hierarchii kościelnej, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne.

Wobec tych faktów zobowiązujemy się w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej.

Wyroków śmierci nie wykonano. Uchwałą Rady Państwa z 18 sierpnia 1953 r., wyroki polskich księży zamieniono na dożywocie.


Wisława Szymborska, piewczyni komunizmu, stalinizmu, Józefa Stalina, została odznaczona orderem Orła Białego przez Bronisława Komorowskiego. Wielu Polaków tę decyzję przyjęło z niesmakiem, znając twórczość Wisławy Szymborskiej

PRL-bis

Wielu Bohaterów walk o niepodległość nigdy żadnego odznaczenia nie otrzymało.

Oto niektóre wiersze Szymborskiej, za które dostanie nagrodę Nobla i Order Orła Białego

„Pod sztandarem rewolucji wzmocnić warty
wzmocnić warty u wszystkich bram”.

„Oto Partia – ludzkości wzrok
Oto Partia siła ludów i sumienie?
Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie”.

„Pytania brzmią ostro,
ale tak właśnie trzeba
bo wybrałeś życie komunisty
i przyszłość czeka
twoich zwycięstw”.
„Partia. Należeć do niej.
Z nią działać. Z nią marzyć. Z nią w planach nieulękłych.
Z nią w trosce bezsennej. Wierz mi to najpiękniejsze
co się może zdarzyć”.

„Gdy się wdarli na te schody marmurowe,
kołowały światła złoceń jak w lichtarzach,
dygotały ściany płowe, stropy płowe
i warczało echo kroków w korytarzach.
Stary świecie oto przyszła noc zapłaty.
Gdzie się kryjesz przed wyklętym, który powstał
(…)
Więc zapadaj się jak w topiel w głąb zwierciadła
jazdo moru, jazdo głodu, pańska jazdo
z każdą chwilą podobniejsza do widziadła
Kawalerio kapitału, na dno, na dno”.

Napiszę oddzielny esej o życiu i twórczości Wisi Szymborskiej, która po prostu się skudliła.

Michał St. de Zieleśkiewicz

Zrodlo: BLOGMEDIA24.PL -Michał St. de Zieleśkiewicz – blog , 6/02/2013

Ilustracja tytułowa: Ława oskarżonych w procesie Kurii Krakowskiej, 21-26 stycznia 1953. W ostatnim rzędzie od lewej: Edward Chachlica, ks. Wit Brzycki, przed nimi ks. Jan Pochopień, w pierwszym rzędzie: Michał Kowalik, ks. Franciszek Szymonek, ks. Józef Lelito. Fot. za: pl.wikipedia.org / wybór zdjęcia wg.pco

2013.02.07. / reprint 2020.11.06.
  Podziel się:
Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci