Zamiast kwiatami zwykle witano ich w PRL kajdanami


Z Monte Cassino do katowni UB. Koszmar polskich bohaterów

Zamiast kwiatami zwykle witano ich w PRL kajdanami. Komuna robiła wszystko, by zamienić życie powracających żołnierzy gen. Andersa w koszmar. […]

[…] Wyruszając na wojnę, Piłat zostawił w okupowanym kraju żonę i dwoje małych dzieci. Kiedy po zakończeniu wojny PSZ stanęły przed koniecznością demobilizacji, tak jak dziesiątki tysięcy innych, musiał rozstrzygnąć, czy wracać do opanowanego przez komunistów kraju, w którym mógł spodziewać się represji, czy pozostać na Zachodzie. […]

[…] Większość oficerów 2. Korpusu – na czele z gen. Władysławem Andersem i gen. Zygmuntem Szyszko-Bohuszem (pierwszym i drugim jego dowódcą) oraz bohaterami walk z Niemcami na froncie włoskim: generałami Bronisławem Rakowskim, Nikodemem Sulikiem, Bronisławem Duchem – opowiadała się przeciw kapitulacyjnej działalności uosabianej przez Stanisława Mikołajczyka, wzgardliwie nazywanego kawalerem jałtańskim, a za kontynuowaniem walki o niepodległość Polski na uchodźstwie. […]

[…] Z reguły powracający żołnierze 2. Korpusu – wbrew zapewnieniom władz komunistycznych, jak w oświadczeniu premiera Józefa Cyrankiewicza, że czeka się na nich z „sercem otwartym i z gotowością udzielenia wszelkiej pomocy, na jaką stać nasz zniszczony kraj” (cyt. za: Janusz Wróbel) – doznawali represji i szykan. Pierwsze lata w kraju Fryderyka Stefańskiego z oddziału rozpoznania 10. Batalionu 5. Kresowej Dywizji Piechoty gen. Nikodema Sulika wspominała jego córka Iwona: „Na szczęście, poza ciągłymi wezwaniami do składania zeznań o powód powrotu ojca do Polski, potem zaś wyrzuceniem w trybie natychmiastowym z Wojskowych Zakładów Szpotańskiego w Warszawie, w momencie kiedy doszukano się faktu jego służby wojskowej za granicą, i niemożnością znalezienia innego zatrudnienia – nie dotknęły ojca bardziej dotkliwe represje. Po pewnym czasie otrzymał w końcu pracę w Wodociągach Miejskich w Warszawie. Ojciec pracował przy budowie różnych obiektów wodociągowych, wśród których najciekawszym była tzw. Gruba Kaśka – ujęcie wodne spod dna rzeki, gdzie zastosowano wiercenia poziome pod dnem Wisły”. […]

Autor: Marek Gałęzowski

Cały artykuł – „Z Monte Cassino do katowni UB. Koszmar polskich bohaterów” ….

Ilustracja tytułowa: Polacy walczący o Monte Cassino / Źródło: Wikimedia Commons

Źródło: SuperHistoria.pl , 18 listopada 2020.


Przeczytaj wspomnienia innego żołnierza gen. Andersa, który po zakończeniu wojny pozostał na Zachodzie:

“Późno, bo już u schyłku wojny, ale trochę sobie powalczyliśmy…”


2020.11.19.
Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci