Jan Maria Jackowski: Beczka prochu

Po straszliwych doświadczeniach dwudziestego wieku świat współczesny miał być inny. Ta optymistyczna wizja była lansowana szczególnie po upadku "imperium zła" i przemianach 1989 roku w Polsce […]

Jan Maria Jackowski: Polski sierpień

Kult maryjny na ziemiach polskich rozwijał się od początku chrześcijaństwa. Kronikarz Gall Anonim wspomina, że Bolesław Krzywousty podczas marszu na Kołobrzeg "zarządził odprawienie nabożeństwa do Maryi […]

Jan Maria Jackowski: Wymieranie Polski

W mijającym tygodniu ogłoszono kolejną dramatyczną prognozę demograficzną dla Polski. Według raportu Eurostatu ludność UE będzie się nadal bardzo dynamicznie starzała i wymierała. Średni europejski odsetek […]

Jan Maria Jackowski: Rehabilitacja Adolfa Hitlera

Sprawy niezałatwione w sposób właściwy i porządnie wracają jak bumerang i uderzają w tego, kto jest winien zaniedbania. Zgoda strony polskiej na traktat o dobrym sąsiedztwie […]

Jan Maria Jackowski: Tak rodzi się terror

Zabójstwo na tle politycznym w łódzkiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości jest tragicznym dowodem na nasilającą się brutalizację w życiu publicznym. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. […]