Krzysztof Cierpisz: List Otwarty do polonijnych organizacji w Kanadzie w sprawie organizowanego panelu dyskusyjnego – Smoleńsk, 10 kwietnia 2010 pt. “UNANSWERED QUESTIONS CRASH OF THE POLISH PRESIDENTIAL PLANE TU-154M” (Ottawa, February 3, 2012)

+++ Mgr Inż. Krzysztof    Cierpisz                                                    Lund,    dnia 27 01 2012 http://zamach.eu Szwecja / Lund. Jako wydawca strony Zamach.eu i autor większości tam zamieszczonych artykułów  traktujących o […]

Krzysztof Cierpisz: Zawiadomienie o przestępstwie.

Kilka zbiorczych uwag, które należy rozważyć przy zawiadomieniu do prokuratury o przestępstwie przeciw życiu, zdrowiu i mieniu, jakie miało miejsce podczas Marszu 11 listopada. Zawiadomienie o […]