Zabawy ignorantów w Sejmie – szczepienia.

Z cyklu : „P-306, państwo istnieje formalnie”. Motto: „Każde nagłe zainteresowanie urzędników jakąś chorobą, jest  uwarunkowane naciskiem firm produkujących leki”. Rządzenie ludźmi, jest najbardziej dochodowym interesem […]

Ogłupianie Polaków trwa. Posłuszne trole.

Z cyklu: ”W-145, Listy do wnuczka” Fałszerzy historii należy karać tak samo jak fałszerzy pieniądza. Cervantes. Pamiętaj! Nie można na dłuższą metę wychowywać narodu politycznie, bez […]