COVIDOWE JEŻE W POLSKIM ZOO

W tekstach „Wizjonerzy” i późniejszym „Covidowe jeże – terror opatentowany”, omawiając tak zwaną pandemię napisałem, że „koncepcja jej uruchomienia powstała najprawdopodobniej już w roku 2008”. Nie […]