COVIDOWE JEŻE w sprzedaży!

Nowo odkryty „zmutowany szczep” jest obecnie agresywnie promowany, choć brak jest naukowych dowodów potwierdzających jego błyskawiczne rozprzestrzenianie się, co rzekomo zmusiło Wielką Brytanię do odwołania wszelkich […]

COVIDOWE JEŻE. NIE MA PRZYPADKÓW

W jednym z poprzednich wątków poruszyłem kwestię ćwiczeń, które jak już niejednokrotnie zauważyliśmy, mają tendencję do pojawiania się krótko przed wszelkimi poważnymi dramatami ostatnich kilku dekad. […]

COVIDOWE JEŻE W POLSKIM ZOO

W tekstach „Wizjonerzy” i późniejszym „Covidowe jeże – terror opatentowany”, omawiając tak zwaną pandemię napisałem, że „koncepcja jej uruchomienia powstała najprawdopodobniej już w roku 2008”. Nie […]