Prof. Marek Jan Chodakowski: Mongolska postkomuna

Mongolia miała pecha, bo jeszcze w 1921 r. została pierwszą „demokracją ludową”. To tutaj Sowieci ćwiczyli mechanizmy kolonialnej podległości. Rozwijali je w Hiszpanii pod koniec lat […]

Wiktor Mokot: Szukanie zapalnika

Intencje społecznych inżynierów stają się coraz bardziej czytelne. Nie należy tracić z oczu połączeń między pozornie niepowiązanymi wydarzeniami. Nie jest przy tym istotne czy poszczególni aktorzy […]

Tusk – Batax – WSI

„Dzisiaj wydaje mi się, że Tusk bardzo wcześnie zorientował się w roli tajnych służb w „transformacji” PRL w III RP i, co odróżniałoby go od większości […]

Jacek Dytkowski: Major Kosmal liczy głosy

Sędzia skazujący żołnierzy w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego w stanie wojennym mjr Stanisław Kosmal stoi dziś na straży legalności demokratycznych wyborów. Major Kosmal liczy głosy Z […]