Autorytet moralny dla Polaków

Aż 80 proc. Polaków uważa, że Jan Paweł II przyczynił się do przemiany życia większości rodaków, a 93 proc. badanych wyraża przekonanie, że Jan Paweł II […]

Libia: bombardowania zamiast beatyfikacji

Wikariusz apostolski Trypolisu zrezygnował z przybycia do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II. W relacji dla misyjnej agencji Fides bp Giovanni Innozenzo Martinelli przyznał, że przyszły […]

Trzy fazy misterium Odkupienia – Triduum Paschalne

Obchody Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki Czwartek, kończą zaś – nabożeństwem nieszporów, odprawianym w Niedzielę […]