Marcin Jakimowicz: Normalnie, Meksyk

Ostro? To jest według panów ostro? Ostro to będzie wówczas, gdy podczas jedzenia spoci się panom kołnierzyk. Posłuchajcie, oto bajka. Tyle że nie o smoku wawelskim, […]

Homo agresja – wywiad z dr. Paulem Cameron

Na Uniwersytecie Warszawskim wystąpić nie mógł, choć wcześniej znalazły sobie tam miejsce środowiska progejowskie. Dr Paul Cameron opowiadał o swoich badaniach nad problemem homoseksualizmu w niewielkim […]

Adam Danek: Fałszywy bożek ekonomii

Niemiecki historyk Wolfgang Hock zauważył, że wielu konserwatystów cechuje „ekonomofobia” – niechęć do, popularnego w XX wieku sprowadzania zagadnień politycznych i społecznych do rangi jednego z […]

Chrześcijanie podzieleni w ocenie protestów

Chrześcijanie w Egipcie są podzieleni co do wsparcia dla ruchu reformatorskiego i protestów społecznych. Zwierzchnik kościoła koptyjskiego papież-patriarcha koptyjski Szenuda III miał udzielić poparcia Hosniemu Mubarakowi. […]

Dr Adam Bieniek: Arabska wiosna ludów

W styczniu 2011 roku Bliski Wschód i Afryka Północna stały się widownią niespodziewanych wystąpień skierowanych przeciwko dotychczas rządzącym reżimom. Na genezę arabskiej wiosny ludów składają się […]

Geopolityka, czyli o możliwej wojnie

– Chociaż Stirlitza lubię, to nie chciałbym z tego powodu ginąć na Syberii w walce z Chińczykami – rzekł był Sołtys – To samo tyczy się […]

Niedługo co czwarty człowiek będzie muzułmaninem

Populacja muzułmanów zwiększa się dwukrotnie szybciej niż inne. Za 20 lat wyznawcy islamu będą stanowić ponad jedną czwartą mieszkańców Ziemi. Roczny przyrost ludności muzułmańskiej wyniesie 1,5 […]