Kryzys wartości

„Nieraz potrzeba dopiero silniejszych wstrząsów społecznych, aby ujawnić zło, które powoli zagnieździło się w obyczajach i które potem tak trudno wykorzenić” O. Jacek Woroniecki: Podstawy kultury […]

U.S. Foreign Aid to Israel

Summary This report provides an overview of U.S. foreign assistance to Israel. It includes a review of past aid programs, data on annual assistance, and analysis […]