Świat articles

Dr Jerzy Jaśkowski: Czy Polacy są jeszcze NARODEM

Dr Jerzy Jaśkowski: Czy Polacy są jeszcze NARODEM

Wychodzi szydło z worka – smog a zdrowie. Z cyklu : „P-173, państwo istnieje formalnie”. (Autor opublikował artykuł w czterech częściach. Red. PCO połączyła je i opublikowała poniżej w całości)   Czym głupsi aktorzy sceny politycznej i mniej samodzielne państwo tym więcej przepisów zakazu i nakazu. – jj Za co nie lubię Polaków?, Ponieważ zdrajców

Juliana Gortinskaja: Rosnieft otrzyma dostęp do zasobów ropy w Zatoce Meksykańskiej

Rosnieft – czołowa firma światowego naftobiznesu – przyjęła nową strategię rozwoju: chce zdobywać wiedzę dzięki wspólnym przedsięwzięciom z rekinami Zachodu. Pierwszy krok w tym kierunku, to porozumienie z Exxon-Mobil w sprawie zagospodarowania złóż leżących u brzegów Zatoki Meksykańskiej. Od 8 marca 2013 — Spółka-córka Rosniefti będzie uczestniczyć w geologicznych pracach poszukiwawczych na działkach ExxonMobil w

Andrzej Szczęśniak: Wyprawa po norweski gaz

Gaz z Norwegii jest jednym z najbardziej w Polsce rozpowszechnionych mitów politycznych. Podtrzymywany latami, obrosły legendą, mający swoich pozytywnych i negatywnych bohaterów. Pomimo przedstawiania faktów, dokumentów, odtajnionych protokołów, a także oficjalnych oświadczeń firm, mit norweskiego gazu trwa. Już ponieśliśmy dwie porażki a wszystko wskazuje na to, że szykuje się następna. Obecny rząd powrócił bowiem do

Dr Jerzy Jaśkowski: Pozostałości komunizmu. Okowy „Moskwy”

Z cyklu: „P – 164 / P-164a, państwo istnieje formalnie”   Dopóki istnieć będzie, mocą praw i obyczajów, potępienie społeczne, które w pełni rozwoju cywilizacji stwarza sztuczne piekła i ręką ludzką wikła przeznaczenie, dzieło Boga; póki trzy problemy naszego czasu nie zostaną rozwiązane i nędza będzie sprawcą poniżenia mężczyzny, głód — upadku kobiety, a ciemnota

Promocja strategicznych celów subkultur LGBT stała się oficjalną częścią programu ONZ – również dzięki postawie Polski

19 grudnia Zgromadzenie Ogólne ONZ ostatecznie zatwierdziło minimalną większością głosów decyzję o utworzeniu mandatu Niezależnego Eksperta ONZ ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na „orientację seksualną i tożsamość genderową”. W ten sposób dokonano po raz pierwszy w historii ONZ instytucjonalizacji agendy LGBT. Mandat ten można było zablokować, jednak Polska wraz z krajami UE aktywnie temu przeciwdziałały.

Andrzej Szczęśniak: Wielka naftowa zmowa działa

Święta, święta, a kierowcy muszą się łapać za portfele, bo to czas podwyżek cen paliw. To już nie tylko słabszy złoty, to także globalna zmowa naftowa, która w odróżnieniu od wcześniejszych prób – tym razem wypaliła. Wielcy świata naftowego – Arabia Saudyjska i Rosja spiskowali od początku roku. Gdy bowiem cena ropy w styczniu spadła

Prof. Artur Śliwiński: „Plan” Mateusza Morawieckiego

  Gdy 16 lutego 2016 roku Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, nie wywołało to szerszej reakcji mediów i opinii publicznej. Również bez echa pozostały krytyczne uwagi i sugestie kierowane do Autora owego „planu”. Być może dlatego, że zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski były przez wiele lat spychane na margines życia politycznego.

Dr Jerzy Jaśkowski: Głupota czy pazerność? Marihuana.

Z cyklu: „ P-158, państwo istnieje formalnie”     Kiedy adwokat kłamie? Kiedy otwiera usta! A urzędnik?   Zaskakujące są wypowiedzi różnego szczebla urzędników rozmaitych ministerstw. I tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy świadczą o zupełnej nieznajomości tematu, w którym usiłują zabrać głos, czy też wykonują po prostu polecenia otrzymane z zagranicznych ośrodków.  Zauważmy, że

Prof. Artur Śliwiński: Widmo „kolorowej rewolucji” i polityczna indolencja

Bądź gotowy, ponieważ niektórzy przygotowują atak na kraj. Wielu nie traktuje tego poważnie, będąc zahipnotyzowanymi przez wirtualną rzeczywistość rzekomo „kwitnącej Polski”. Kiedy w 2009 roku ostrzegaliśmy przed projektami likwidacji Polski, ostrzeżenia były na ogół zignorowane. Ówczesne władze polityczne i media nadal przekonywały naród, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska chcą naszego dobra, że nie są

Prof. Artur Śliwiński: Polexit?

  Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaowocowało bogatym wachlarzem analiz i opinii politycznych. W Polsce jednak zabrakło poważnych analiz, zaś lukę wypełniają uspokajające wypowiedzi publiczne w stylu „integracji europejskiej”. Tymczasem analiza obecnej sytuacji Polski w UE oraz bilans naszych kosztów i korzyści społecznych z członkostwa w tej organizacji jest sprawą kluczową. Bez wspomnianego bilansu

Prof. Artur Śliwiński: Degradacja i niszczenie sektora publicznego

  Pogląd, jakoby sektor publiczny był obszarem bezwzględnej nieefektywności, a zatem powinien być maksymalnie ograniczany na rzecz sektora prywatnego, nadal uchodzi w Polsce za credo ekonomii liberalnej. Skutkiem rozpowszechnienia takiego poglądu jest przede wszystkim wysoka tolerancja wobec wszelkich przejawów marnotrawstwa dobra publicznego oraz podtrzymywanie skostniałych instytucji publicznych (nieefektywnych, niedostosowanych do wymogów współczesności). Skoro bowiem jest

Stanisław Bulza: Z realnego socjalizmu do komunizmu (Część IX.)

Przeczytaj      Część I.      Część II.     Część III.     Część IV.     Część V.       Część VI.       Część VII.      Część VIII.       „Polski cud gospodarczy”  i fałszowanie historii. Główna myśl, która stała się podstawą nowego porządku, jest ta, że

Stanisław Bulza: Z realnego socjalizmu do komunizmu (Część VIII.)

Przeczytaj      Część I.      Część II.     Część III.     Część IV.     Część V.       Część VI.       Część VII.      Zatruwanie Ducha Narodu   Powiedz, orle! orle mój! Białoskrzydlny, niezmazany, Skąd tych czarnych myśli rój? One rosną – gdzie kajdany! Ach! niewola

Dr Jerzy Jaśkowski: Lobbing a przekręty. Żywność a Zdrowie!

Z cyklu : „N- 49, Nie daj się ogłupiać”   Za co nie lubię Polaków?, Ponieważ zdrajców i renegatów biorą za bohaterów i stawiają im pomniki” – Katarzyna II Kontynując medyczne przekręty, poniżej podaję w jaki prosty sposób oszukuję się społeczeństwa, poprzez tzw. medycynę strachu, będącą fałszywą flagą. Jak używa się tzw. polityków do robienia interesów.

Stanisław Bulza: Z realnego socjalizmu do komunizmu. (Część VII.)

Przeczytaj      Część I.      Część II.     Część III.     Część IV.     Część V.       Część VI.      Demoralizować aby zapanować   Kryzys moralności   Jednocześnie z niszczeniem majątku narodowego i rolnictwa podjęto demoralizację społeczeństwa, od dzieci i młodzieży, aż po starców. Bo komunizm może

Top