Dr Marek Klecel: Ucieczki z PRL

Dzień 5 marca 1953 roku był pamiętny nie tylko z powodu śmierci generalissimusa Józefa Stalina. Młody pilot Franciszek Jarecki z 28. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Słupsku […]

Prof. Ryszard Bender: Niezłomny strażnik pamięci

Świętej pamięci sędzia Maria Trzcińska utrwalała pamięć o niemieckim obozie zagłady KL Warschau. O tej sędziwej, wspaniałej niewieście, zmarłej przed świętami Bożego Narodzenia, która uświadomiła Polakom […]

Magda Figurska: Brzydki szczegół

„Mi­mo że my­śmy już pa­rę ra­zy za­wie­dli za­ufa­nie kla­sy ro­bot­ni­czej, kla­sa ro­bot­ni­cza mu­si nam uwie­rzyć choć­by dla­te­go, że nie ma dla niej in­ne­go wyj­ścia. Ci, jak […]

93. Rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Kartka z kalendarza: dziś mija 93. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 roku ciągle nie może otrzymac naleznej o prawy I znaleść przysługującego mu miejsca […]