Magda Figurska: Brzydki szczegół

„Mi­mo że my­śmy już pa­rę ra­zy za­wie­dli za­ufa­nie kla­sy ro­bot­ni­czej, kla­sa ro­bot­ni­cza mu­si nam uwie­rzyć choć­by dla­te­go, że nie ma dla niej in­ne­go wyj­ścia. Ci, jak […]

93. Rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Kartka z kalendarza: dziś mija 93. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 roku ciągle nie może otrzymac naleznej o prawy I znaleść przysługującego mu miejsca […]

Aleksander Ścios: CIĘŻAR KŁAMSTWA

Do dziś w narracji publicznej na temat pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, obowiązują zasady ustalone przez esbeckich propagandystów, a następnie utrwalone w wystąpieniach rzecznika peerelowskiej junty Jerzego Urbana. […]

W niedzielę, 18 grudnia zmarł Vaclav Havel

W niedzielę, po ciężkiej chorobie zmarł Vaclav Havel, ostatni prezydent Czechosłowacji i pierwszy prezydent Czech, dysydent, dramturg, pisarz i reżyser. Był legendą opozycji antykomunistycznej w Europie […]

Łukasz Wielicki: Rozróba w miejsce pracy u podstaw

Kolejna rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce jak co roku jest celebrowana przez całą opcję postsolidarnościową: od środowisk związanych z dawną Unią Wolności skupionych wokół Prezydenta […]