Dr Filip Musiał: Sowiecki trop

Tuż przed procesem Agcy niemiecka Stasi realizowała operację "Papst", która miała na celu zdyskredytowanie wątku bułgarskiego Sowiecki trop Wiemy, że tzw. bułgarski trop, przez lata dezawuowany […]

Roosevelt wybiera komunizm

Roosevelt: "Gdybym miał wybierać między hitlerowcami a komunistami, wybrałbym komunistów…" Roosevelt wybiera komunizm Warto przypomnieć opinię Roosevelta — o jego wyborze pomiędzy htleryzmem a komunizmem. W […]