POLISH FIGHTING TEAM W KAMPANI AFRYKAŃSKIEJ

Zgodnie z  polsko-brytyjską umową wojskową z  5 sierpnia 1940 w ramach tworzonych Polskich Sił Powietrznych, oprócz organizowanych dywizjonów myśliwskich i bombowych, miała również powstać jedna jednostka lotnicza współpracy […]