Piotr Jakucki: Zbrodnia bez kary

JAKUCCY.pl   Siedemdziesiąta druga rocznica tzw. krwawej niedzieli na Wołyniu, początku apogeum ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, to nie tylko okazja do przypomnienia o ofiarach […]

Jakub Siemiątkowski: POLSKA NIEMOC

Nieco ponad wiek temu trzech najbardziej wnikliwych spośród ówcześnie żyjących komentatorów stanu polskiego społeczeństwa doszło do bliźniaczych wniosków. Roman Dmowski, Stanisław Wyspiański i Stanisław Brzozowski, bo […]

Andrzej Solak: Polscy tyranobójcy

POLONIA CHRISTIANA   12 kwietnia 1945 roku, tuż po północy, w piwnicach budynku administracyjnego Zamku Lubelskiego komuniści przeprowadzili egzekucję jedenastu żołnierzy Armii Krajowej.   Wśród rozstrzelanych […]