Ameryka i Polska, degeneracja elit…

Jeśli Amerykanie nie przystąpią do uzdrowienia swojej ekonomii i ograniczenia zadłużenia, wkrótce poznają tę samą prawdę, którą poznali już Rosjanie.  Supermocarstwo to nie jest kraj z […]

Artur Łoboda – Granica obłudy

W czasach PRL-u, aż do początku ery gierkowskiej oficjalna interpretacja Rządów Drugiej Rzeczypospolitej sprowadzała się do oszczerstwa, że były to „rządy faszystowskie, które współpracowały z Hitlerem”. […]

Guns Save Lives by Wayne Allyn Root

Source: You Tube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9f6Z_Wgn8mI Hello, I’m Wayne Allyn Root for Personal Liberty. Happy Holidays to all my readers. My message is pretty simple this week: Don’t […]