Dr Mathias von Gersdorff: Dokąd zmierza CDU?

Podczas 23. zjazdu niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), odbywającego się w dniach 14-16 listopada 2010 r. w Karlsruhe, partia po długiej debacie postanowiła, że tzw. diagnostyka przedimplantacyjna […]

HansKlos: Gordyjski węzeł

I oto nadszedł oczekiwany rok 2012. Pociągnałem łyczek bimbru ze szklaneczki i zastanowiłem się. Z rzeczy radosnych przypomniałem sobie, że mam wieksze doświadczenie, a z rzeczy […]

Stanisław Michalkiewicz: O roku ów!

Ach, nadchodzący rok tym razem już na pewno będzie wyjątkowy! Prawdę mówiąc, to każdy rok jest wyjątkowy, już choćby dlatego, że, przynajmniej jak dotąd, żaden się […]

Magda Figurska: Brzydki szczegół

„Mi­mo że my­śmy już pa­rę ra­zy za­wie­dli za­ufa­nie kla­sy ro­bot­ni­czej, kla­sa ro­bot­ni­cza mu­si nam uwie­rzyć choć­by dla­te­go, że nie ma dla niej in­ne­go wyj­ścia. Ci, jak […]