COVIDOWE JEŻE W POLSKIM ZOO

W tekstach „Wizjonerzy” i późniejszym „Covidowe jeże – terror opatentowany”, omawiając tak zwaną pandemię napisałem, że „koncepcja jej uruchomienia powstała najprawdopodobniej już w roku 2008”. Nie […]

Upadek zachodniego wzorca

Zachodni wzorzec państwa opartego na kapitalizmie i demokracji nie jest już w stanie bronić wspólnych interesów jego mieszkańców, ani też gwarantować suwerenności ludowi-narodowi. Kumulując w sobie […]