Stanisław Bulza : POGAŃSTWO A MASONERIA

Angielski mąż stanu lord Beaconsfield Beniamin Disraeli /1804-1881/ wydatnie wpływał na angielską politykę kolonialną. Na kongresie berlińskim w 1878 r. głownie dzięki jego stanowisku zmodyfikowano warunki […]

Zygmunt Balicki: Dylemat dziejowy

Polska, przez cały ciąg swoich popiastowskich dziejów, nie miała ani pierwszorzędnych polityków, ani mężów stanu, którzy by wyraźne swe na jej losach wycisnęli piętno. Nie miała […]

Natalia Dueholm: Feministyczne fortele aborcyjne

Kiedyś można było odnieść wrażenie, że obecna ustawa aborcyjna była pewnym krokiem w kierunku wyrugowania antycywilizacyjnego barbarzyństwa. Nie da się jednak zaprzeczyć, że depcze istnienia coraz […]

Bob Kordecky: Protest na kolanach

Ostatnie protesty polskiego, katolickiego spoleczenstwa po odmowie przydzielenia Telewizji TRWAM miejsca na platformie cyfrowej musialy w wielu Polakach wzbudzic szereg pytan na temat elit rzadzacych Polska. […]

Jan Engelgard: Na froncie białoruskim bez zmian

Polski ambasador na Białorusi wyproszony z Mińska, ambasador Białorusi w Polsce wezwany „na konsultacje”. Kolejna odsłona absurdalnego, sztucznie kreowanego konfliktu między sąsiedzkimi krajami, które zamiast współpracować […]