Piotr Jakucki: Zrzuć z pomnika bolszewika!

Walka o dekomunizację życia publicznego, w tym usunięcie symboliki peerelowskiej z naszych ulic i placów, walka o dobre imię pułkownika Kuklińskiego znieważanego także po śmierci, to […]

Aleksander Ścios: ŻOŁNIERZE INFORMACJI

Prolog Przed 12 laty, podczas międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu, Oleg Gordijewski, pułkownik KGB, który w latach 70. podjął współpracę z brytyjskim MI6, ostrzegał, że służby rosyjskie […]

Julia Jaskólska: Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica

Gdy Jarosław Kaczyński powiedział o kondominium niemiecko-rosyjskim Platforma Obywatelska wpadła w szał. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ten tak dobrze ułożony oksfordczyk, stwierdził że „prezes Kaczyński […]

Andrzej J. Horodecki: Od Oceanu do Oceanu

Sukces zmagań o przyszłość Polski wymaga zrozumienia sposobu myślenia naszej epoki, napiętnowanej totalitarnym panowaniem ideologii encyklopedyzmu, bo tak należy nazywać wybiórcze uprawianie wiedzy, poczynając od okresu […]