Julia Jaskólska: Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica

Gdy Jarosław Kaczyński powiedział o kondominium niemiecko-rosyjskim Platforma Obywatelska wpadła w szał. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ten tak dobrze ułożony oksfordczyk, stwierdził że „prezes Kaczyński […]

Andrzej J. Horodecki: Od Oceanu do Oceanu

Sukces zmagań o przyszłość Polski wymaga zrozumienia sposobu myślenia naszej epoki, napiętnowanej totalitarnym panowaniem ideologii encyklopedyzmu, bo tak należy nazywać wybiórcze uprawianie wiedzy, poczynając od okresu […]

Aleksander Ścios: NADZORCY

Szef BBN-u, generał „ludowego wojska” Stanisław Koziej zapewniał nas przed kilkoma dniami, że żałosna kompromitacja rządowych „specjalistów od bezpieczeństwa” to zaledwie „niedopatrzenie”, zaś panel administracyjny strony […]