Marian Piłka: Geopolityka narodowego rozwoju*

Ostatni szczyt Rady Europejskiej ożywił dyskusje quasi-geopolityczne. W różnych publicystycznych wystąpieniach, głównie w internecie, publicyści starali się uzasadnić rację niemieckiej orientacji polskiej polityki. Nie mam tu […]

Radosław Brzózka: Cyfryzacyjna erystyka

Odmowa miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam doskonale ilustruje prawdę o kryzysie polskiej państwowości. Obejmuje on niestety wszystkie trzy sektory: państwowy, rynkowy i organizacji pozarządowych. Krajowa […]

JWP: Ławka z kałamarzem.

Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. – Adam Mickiewicz Słowa wieszcza aktualne jak nigdy, […]

Jacek Dytkowski: Sprawa dla komisarza

Skandal z nieprzyznaniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla Telewizji Trwam dotarł na szczebel Komisji Europejskiej. Posłowie czekają na posiedzenie […]