JWP: Ławka z kałamarzem.

Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. – Adam Mickiewicz Słowa wieszcza aktualne jak nigdy, […]

Jacek Dytkowski: Sprawa dla komisarza

Skandal z nieprzyznaniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla Telewizji Trwam dotarł na szczebel Komisji Europejskiej. Posłowie czekają na posiedzenie […]