Jacek Dytkowski: Sprawa dla komisarza

Skandal z nieprzyznaniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla Telewizji Trwam dotarł na szczebel Komisji Europejskiej. Posłowie czekają na posiedzenie […]

Dr Mathias von Gersdorff: Dokąd zmierza CDU?

Podczas 23. zjazdu niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), odbywającego się w dniach 14-16 listopada 2010 r. w Karlsruhe, partia po długiej debacie postanowiła, że tzw. diagnostyka przedimplantacyjna […]