Magda Figurska: Brzydki szczegół

„Mi­mo że my­śmy już pa­rę ra­zy za­wie­dli za­ufa­nie kla­sy ro­bot­ni­czej, kla­sa ro­bot­ni­cza mu­si nam uwie­rzyć choć­by dla­te­go, że nie ma dla niej in­ne­go wyj­ścia. Ci, jak […]

Bob Rutecky: „Urocza bajka”

Wiele lat temu, zaszokowala mnie uwaga jaka wypowiedzial znany w czasach komunistycznych intelektualista pochodzenia zydowskiego Artur Sandauer kiedy ogladal szopke krakowska przedstawiajaca malego Jezusa, Maryje i […]

Bogdan Święczkowski: Pod okiem służb

Polacy są wykorzystywani przy udziale służb specjalnych lub ich metod dla doraźnych celów politycznych warstwy rządzącej, niekoniecznie zgodnych z interesem naszego kraju. Im słabsze instytucje państwa, […]

Adr_Nitka: Fakty i mity makroekonomiczne

Nie brakuje entuzjastów polityki Donalda Tuska, który chce pozbyć się 20 miliardów euro w imię szeroko pojętej "solidarności europejskiej" i wciągnąć Polskę w umowy o karaniu […]