Stanisław Bulza : POGAŃSTWO A MASONERIA

Angielski mąż stanu lord Beaconsfield Beniamin Disraeli /1804-1881/ wydatnie wpływał na angielską politykę kolonialną. Na kongresie berlińskim w 1878 r. głownie dzięki jego stanowisku zmodyfikowano warunki […]