Jan Maria Jackowski: Beczka prochu

Po straszliwych doświadczeniach dwudziestego wieku świat współczesny miał być inny. Ta optymistyczna wizja była lansowana szczególnie po upadku "imperium zła" i przemianach 1989 roku w Polsce […]