Dr Filip Musiał: Sowiecki trop

Tuż przed procesem Agcy niemiecka Stasi realizowała operację "Papst", która miała na celu zdyskredytowanie wątku bułgarskiego Sowiecki trop Wiemy, że tzw. bułgarski trop, przez lata dezawuowany […]

Autorytet moralny dla Polaków

Aż 80 proc. Polaków uważa, że Jan Paweł II przyczynił się do przemiany życia większości rodaków, a 93 proc. badanych wyraża przekonanie, że Jan Paweł II […]

Chrystus Zmartwychwstał, Prawdziwie Zmartwychwstał! – Alleluja!!! – Happy Easter!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! NIECH RADOŚĆ TEGO DNIA STALE TOWARZYSZY WSZYSTKIM… NIECH OPROMIENIA CODZIENNY TRUD, NIECH ROZPORASZA WSZELKIE NIEPOKOJE I STANIE SIĘ ŹRÓDŁEM PRAWDZIWEGO SZCZĘŚCIA.                                                                      Jan Paweł […]