Jacek Dydkowski: Lista historyków tajna?

Kresowiacy nie mogą się doprosić listy historyków, którzy wezmą udział w konferencji „Zbrodnia Wołyńska – historia, pamięć, edukacja. W przededniu 70. rocznicy”, która odbędzie się pod […]

Soborowy grzech pierworodny

9 lutego 2013 r. watykanista Aleksander (Sandro) Magister na swojej stronie internetowej opublikował recenzję mającej się wkrótce ukazać książki pt. Il domani – terribile o radioso? […]