Ks. prof. Czesław S. Bartnik: Wykluczanie katolików

W świecie zachodnim występuje groźna sekwencja antyreligijna: humanizm, oświecenie, rewolucja francuska, rewolucja rosyjska i dziś rewolucja liberalno-postmodernistyczna, niszcząca już prawie wszystko. Trzeba zauważyć, że ostrze tych […]

Prof. dr hab. Artur Śliwiński: Dramat ubóstwa (3)

Niepostrzeżenie dotarliśmy do absolutnego poziomu ubóstwa w Polsce. Dalej czeka polskie społeczeństwo szybko postępująca degradacja i wyniszczenie. Temu trzeba się zdecydowanie przeciwstawić, odrzucając dotychczasową politykę pseudo-socjalną. […]