Aleksander Ścios: SKĄD ICH RÓD

Geneza wszystkich formacji wojskowych i cywilnych, strzegących w czasach powojennej Polski „zdobyczy ustroju socjalistycznego” jednoznacznie wskazuje, że powstały one z nakazu i inspiracji Sowieckiej Rosji. Od […]

Dr Filip Musiał: Sowiecki trop

Tuż przed procesem Agcy niemiecka Stasi realizowała operację "Papst", która miała na celu zdyskredytowanie wątku bułgarskiego Sowiecki trop Wiemy, że tzw. bułgarski trop, przez lata dezawuowany […]