Autorytet moralny dla Polaków

Aż 80 proc. Polaków uważa, że Jan Paweł II przyczynił się do przemiany życia większości rodaków, a 93 proc. badanych wyraża przekonanie, że Jan Paweł II […]

Chrystus Zmartwychwstał, Prawdziwie Zmartwychwstał! – Alleluja!!! – Happy Easter!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! NIECH RADOŚĆ TEGO DNIA STALE TOWARZYSZY WSZYSTKIM… NIECH OPROMIENIA CODZIENNY TRUD, NIECH ROZPORASZA WSZELKIE NIEPOKOJE I STANIE SIĘ ŹRÓDŁEM PRAWDZIWEGO SZCZĘŚCIA.                                                                      Jan Paweł […]

Trzy fazy misterium Odkupienia – Triduum Paschalne

Obchody Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki Czwartek, kończą zaś – nabożeństwem nieszporów, odprawianym w Niedzielę […]