Komunizm światowy po Jałcie

Ks. prof. dr hab. Mariana Banaszaka (1926-1997) pt. “Historia Kościoła Katolickiego” (Tom 4, rozdział Czasy najnowsze 1914 – 1978, str. 41-42). Komunizm światowy Konferencja w Jałcie […]

Soborowy grzech pierworodny

9 lutego 2013 r. watykanista Aleksander (Sandro) Magister na swojej stronie internetowej opublikował recenzję mającej się wkrótce ukazać książki pt. Il domani – terribile o radioso? […]